Papežská kondolence k úmrtí kardinála Meisnera

5.7.2017 

Do rukou kardinála Rainera Woelkiho adresoval papež František soustrastný telegram k odchodu kardinála Meisnera na věčnost:

„S hlubokým pohnutím jsem přijal zprávu o tom, že kardinál Joachim Meisner byl Bohem milosrdenství náhle a nečekaně povolán z této země. Jsem Vám i všem věřícím kolínské arcidiecéze nablízku v modlitbě za zesnulého pastýře. Kardinál Meisner se oddal hlásání Radostné zprávy s hlubokou vírou a upřímnou láskou k církvi. Kéž ho Kristus Pán odmění za jeho věrné a neohrožené úsilí pro dobro lidí na Východě i na Západě a dá mu podíl na společenství svatých v nebi. Ze srdce udílím apoštolské požehnání všem, kdo si zemřelého pastýře připomínají v modlitbách a obětech.“ – Napsal papež František.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.