Arcibiskup Pizzaballa: Vkládat naději do politických a sociálních řešení působí jen frustraci

23.8.2017 

„Blízký východ je roztříštěn, války zahubily jeho obyvatelstvo, křesťané se počítají po desítkách. V Sýrii, kde, jak se zdá, se schyluje ke konci války, je největším problémem přesvědčit lidi k návratu do jejich domovů. Není tu jistá perspektiva, život je třeba opětovně vybudovat a nic v něm nebude jako dříve. Existují zde sice chvályhodné iniciativy místních církví, františkánů, jezuitů a salesiánů, ale to nestačí. Mnozí křesťané jen čekají na definitivní emigraci, jak mi dosvědčili mladí iráčtí běženci, se kterými jsem měl možnost mluvit“, prohlásil při vystoupení na mítinku katolického hnutí Comunione e Liberazione v jadranském Rimini arcibiskup Pierbattista Pizzaballa, apoštolský administrátor jeruzalémského latinského patriarchátu.

Podle jeho slov nebude stačit pouhá rekonstrukce, nýbrž je zapotřebí poskytnout orientaci. Vkládat naději v budoucnost do politických a sociálních řešení působí jen frustraci, citoval italský františkán slova jednoho palestinského mladíka a dodal: „Křesťanství zachrání pouze ukotvení ve Kristu. Křesťané jsou povoláni k hlásání evangelia a svědectví o kráse, dobru a pravdě obsažených v evangeliu a tradici, aniž by bědovali nad tím, co bylo ztraceno“. Jak dále řekl, „je zbytečné mluvit o křesťanských hodnotách, pokud nevyslovíme, že Kristus je to nejlepší, co lze v životě potkat. Neexistují žádné dělící zdi, protože nenajdeme nic, co by evangelium nedokázalo přehodnotit. Evangelium je veliké, neboť obsahuje touhu po naději, ve které naši otcové budovali katedrály a vše, co vidíme kolem sebe. Proto se také naše činnost má vyznačovat křesťanským stylem s jeho hlásáním, které se poté konkrétními návrhy promítá do občanského, sociálního, politického a hospodářského života. Právě toto je křesťanský způsob, jak říci, že se Kristus stal člověkem, a jak rozpoznat Boží slávu v každodennosti, uzavřel apoštolský administrátor jeruzalémského patriarchátu.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.