Papež: Uskutečňovat jednotu a společenství

27.8.2017 

Na Svatopetrském náměstí se dnes před polednem sešlo asi 5 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Papež František komentoval evangelium 21. neděle v mezidobí o Petrově vyznání u Césareje Filipovy a v samotném závěru svojí promluvy řekl:

Dnešní evangelium nám připomíná, že Ježíš chtěl, aby Jeho církev měla také viditelný střed společenství v Petrovi - jenž také není obrovským kamenem, nýbrž kaménkem, který Ježíš uchopil a učinil středem společenství - v Petrovi a v těch, kteří jej následují v odpovědnosti téhož primátu a kteří jsou od začátku spatřováni v biskupovi Říma, města, kde Petr a Pavel vydali svědectví krve.
Svěřme se Marii, Královně apoštolů, Matce církve. Ona byla ve večeřadle poblíž Petra, když Duch svatý sestoupil na apoštoly a vybídl je, aby vyšli ven a hlásali všem, že Ježíš je Pán. Ať nás dnes naše Matka podpoří a provází svojí přímluvou, abychom plně uskutečňovali onu jednotu a společenství, za které Kristus a apoštolové prosili a dali svůj život.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy promluvy před ANGELUS je ZDE

Papež František pak obrátil pozornost k mezinárodnímu dění:

V uplynulých dnech zasáhly obrovské záplavy Bangladéš, Nepál a severní Indii. Vyjadřuji hlubokou soustrat obyvatelstvu a modlím se za oběti a za ty, kdo trpí těmito kalamitami.

Potom papež ještě dodal:

Přišly smutné zprávy o pronásledování náboženských menšin našich bratří rohingyů. Chtěl bych jim vyjádřit svoji blízkost a my všichni prosíme Pána, aby je zachránil a probouzel muže a ženy dobré vůle, kteří jim pomohou a přiznají plná práva. Modleme se i za tyto naše bratry rohingy.

Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně Petrův nástupce všem požehnal.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.