Papež: Doprovázet dnešní migraci láskou a inteligencí po vzoru sv. Františky Cabrini

19.9.2017 

V červenci tohoto roku uběhlo sto let od narození patronky migrantů, italské řeholnice Františky Xaverie Cabrini (1850-1917), první svatořečené občanky Spojených států amerických. Kongregace Misionářek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, kterou v roce 1880 založila jako vůbec první autonomní misijní ženskou kongregaci, se v těchto dnech sešla na generální kapitule v Chicagu (17.-23.9.), kde její zakladatelka zemřela. Papež František doprovází její zasedání modlitbou a duchovní účastí, vyplývá z jeho listu, zaslaného současné generální představené, sestře Barbaře Louise Stanleyové. Papež v poselství datovaném na památku Umučení svatého Jana Křtitele připomíná, že charisma sv. Františky Cabrini je dnes aktuální nejenom pro církev, nýbrž pro celou společnost, prožívající nevyhnutelné napětí z epochálního populačního přesunu. Naprostá a inteligentní oddanost emigrantům, kteří se z Itálie vydávali do Nového světa, se totiž v její spiritualitě druží k upřímné, láskyplné poslušnosti vůči tehdejšímu papeži Lvu XIII. Misijní zasvěcení Matky Cabrini se rodí z bezvýhradného společenství s Ježíšovým Srdcem a z touhy odprošovat jej za utrpěné zlo a vzdálenost světa od Krista.

„Tato světice zejména spojuje pozornost vůči situacím největší bídy a slabosti, tedy například vůči sirotkům a horníkům, s pronikavou kulturní vnímavostí. V trvalém dialogu s církevní hierarchií se zasazuje o to, aby v migrantech uchovala a oživila křesťanskou tradici jejich výchozích zemí. Jejich mnohdy povrchní religiozitě, kterou však často prostupovala ryzí lidová mystika, otevírala cestu k plné kulturní integraci do cílové země. Migranti se proto pod vedením sester misionářek plně stávali Američany a plně zůstávali Italy. Lidská a křesťanská vitalita migrantů tak obdarovávala přijímající církve a národy“, píše papež s poukazem na dnešní migraci, která vyžaduje rovněžtak láskyplné a inteligentní vedení. Jeho konečným cílem se má stát obohacující setkávání národů a dialog, a nikoli jejich odloučenost a vzájemné nepřátelství, uzavírá římský biskup.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.