Papež vyzval ke zrušení architektonických bariér

27.9.2017 

Papež pozdravil v telegramu, podepsaném státním sekretářem kard. Parolinem, organizátory a účastníky italského národního dne za odbourání architektonických bariér. Iniciativa pod názvem Fiabaday se koná od roku 2003 pravidelně každou první říjnovou neděli za podpory nejvyšších státních a veřejných institucí. Svatý otec v poselství povzbuzuje všechny lidi, kteří se zasazují o rovné příležitosti pro všechny občany, nezávisle na jejich zdravotním nebo sociálním stavu, a vyvolávají kulturní změny, zaměřené na odbourání veškerých stávajících bariér.

Petrův nástupce upozorňuje na zásadní přínos křesťanské víry k růstu člověka a společnosti a vyslovuje přání, aby toto vědomí podněcovalo stále rozhodnější činnost na podporu člověka, zvyšovalo bratrskou solidaritu a posilovalo právo na důstojnost každého jedince. V závěru telegramu žehná všem organizátorům i účastníkům iniciativy Fiabaday a prosí je o modlitbu za svůj úřad. Dodejme, že již tradiční součástí zmíněného národního dne je zpřístupnění sídla italské vlády (Palazzo Chigi v Římě) lidem se zdravotním postižením, převážně vozíčkářům, a jejich rodinám.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.