Papež k Malým sestrám Ježíšovým: Nemůžete svět změnit, ale můžete ho osvítit radostí z evangelia

2.10.2017 

Kapitula je především duchovní zkušeností návratu k pramenům osobního i komunitního povolání, řekl papež František při dnešní audienci Malých sester Ježíšových. Tento řeholní institut založený Charlesem de Foucauldem a malou sestrou Magdalénou od Ježíše s programem „Křičet evangelium celým svým životem“ je zastoupen také v Praze na Černém mostě. V jeho římském centru přiléhající k areálu Tre Fontane probíhá v těchto dnech generální kapitula zastupující tisícovku sester rozšířených po celém světě.

„Sestry pracují v lidsky obtížných situacích, mezi nejmenšími a nejubožejšími. Nejsou mezi nimi prvotně proto, aby je léčily, vychovávaly či učily katechismu – jakkoli jsou tyto věci dobré – nýbrž proto, aby milovaly, žily spolu s nejmenšími, jak to činil Ježíš, a hlásaly evangelium prostotou života, pozůstávajícího z práce, přítomnosti, přátelství a bezpodmínečného přijetí. Je pro vás životně důležité, pokračovat v této původní zkušenosti blízkosti Boha, který nám s mírností a pokorou dává sám sebe, aby nás spasil a naplnil svou láskou.“

Papež sestry povzbudil, aby s horlivostí pečovaly o svůj duchovní život. Právě z přetékající hojnosti Boží lásky mohou totiž tišit duchovní žízeň dnešních mladých lidí i vydávat evangelijní svědectví, jaké od nich očekávají ubozí.

„Nemějte strach pokračovat kupředu a nést ve svých srdcích malé Dítě Ježíše na všechna místa, kde na našem světě jsou ti nejmenší. Zůstaňte svobodné od vazeb na činnosti a věci, svobodné k lásce pro ty, s nimiž se setkáte, kamkoliv vás Duch povede.“

Prostota a radost přináleží k zasvěcenému životu a k vašemu obzvláště – zdůraznil papež František. Připomněl dále postavu malé sestry Magdalény, která v následování Ježíše jako chudého mezi chudými nalezla pravou radost, radost Dítěte Ježíše. Svatý otec povzbudil sestry k hledání prostoty, lásky, drobných pozorností, služby a ke schopnosti úžasu. Na závěr se zastavil u významu komunitního života.

„Bratrství prožívané mezi vámi otevírá vaše srdce k bratrství ke všem. Vaše zakladatelka vás vybídla, abyste byly „Arabům Araby, nomádům nomády, dělníkům dělníky a především lidmi mezi lidskými bytostmi“. Takto se váš institut rozšířil do mnoha zemí a setkaly jste se s mnoha těmito maličkými všech ras, jazyků a náboženství. Vaše srdce neznají bariéry. Nemůžete přirozeně samy změnit svět, ale můžete ho osvítit přinášením radosti z evangelia do čtvrtí a ulic, kde žijete ztraceny v davu, vždy nablízku těm nejmenším.“

Řekl v Konzistorním sále apoštolského paláce papež František zhruba padesáti sestrám, které se účastní generální kapituly Malých sester Ježíšových.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.