Kardinál Schönborn: Katechismus je pramenem křesťanského života

13.10.2017 

Na slavnostní připomínce 25. výročí vydání Katechismu katolické církve, ve středu 11. října, vystoupil rovněž kardinál Christoph Schönborn. Jako někdejší sekretář Komise biskupů a kardinálů pověřených sestavením Katechismu se s námi podělil o cenné vzpomínky na práci, která vydání předcházela:

„Byla to pravdpodobně nejdůležitější věc v mém životě. Oněch pět let, od roku 1987 do roku 1992, kdy jsem byl sekretářem redakčního výboru. Byla to fantastická zkušenost práce, společenství, ale především víry, protože úkolem bylo představit katolickou víru nikoliv po kouskách, nýbrž v organické syntéze, jakousi symfonii. Práce na tomto velkém díle pod vedením kardinála Ratzingera byla velkým, ohromným privilegiem, krásnou a také intenzívní zkušeností.“

Změnila se podle vás církev za těchto 25 let? Je zapotřebí nového teologického komentáře?

„Ne, církev se nezměnila. Církev je na cestě, ale zůstává církví Ježíše Krista. Evangelium se nemění. Měnit se máme my! Vezměte si, že tento Katechismus má pouhých 25 let života. Předchozí, katechismu vypracovaný po Tridentském koncilu, jich měl 400. Doufám tedy a jsem přesvědčen, že tento Katechismus je na saméme počátku svého působení pro Církev.“

 

Když čtete katechismus znovu, přináší vám to obohacení? Objevujete vždy něco nového?

„Ano, protože víra je natolik bohatá, že vždycky objevujeme nové věci, které jsme dosud nezakusili, nepoznali, neprožili. Myslím si tedy, že Katechismus je pramenem křesťanského života. Doufám, že mnoho věřících prožije s Katechismem zkušenost krásy víry, ale objeví také například význam tajemství Trojice, Stvoření a Vykoupení, co toto všechno znamená... Právě proto je Katechismus mimořádným nástrojem.“

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.