Španělský episkopát ke Katalánské otázce

21.11.2017 

„Jednostranné vyhlášení nezávislosti Katalánska 27. října letošního roku znamená porušení ústavního řádu, který jsme si - jakožto Španělé - dali před čtyřiceti lety,“ řekl arcibiskup Valladolidu a předseda Španělské biskupské konference, kardinál Ricardo Blázquez Pérez ve svém projevu na plenárním zasedání episkopátu v Madridu.

„Deklaraci o nezávislosti považujeme za závažný čin narušující naše soužití, který daleko přesahuje názorové rozdíly mezi politickými uskupeními,“ prohlásil kardinál v projevu, citovaném agenturou Sir. Jak dále konstatoval, v ústavě, jež je plodem všeobecného konsensu, se přání smíření stalo základním pravidlem našeho soužití. Proto nás tato deklarace „zarmoutila a vyvolala obavy“, dodal kardinál. Jakkoli totiž lze připustit, že se vyskytne potřeba ústavu aktualizovat, procedury vedoucí k zavedení příslušných změn jsou zakotveny v ní samé.

Církev chce v této situaci nadále plnit své poslání smíření a pokoje, zdůraznil kardinál Blázquez. Biskupové a kněží jsou „ve službě církevního společenství a potažmo také mírového soužití občanů“. Z rezignace církve na politickou bojovnost vyniká přání, aby „se nikdo necítil mimo křesťanské společenství,“ dodal valladolidský kardinál.

Předseda španělské episkopátu zakončil promluvu přáním, aby došlo k obnově ústavního řádu a respektování zákona. Vybídl, aby se všichni zasadili za obnovu sociálních, církevních a rodinných vztahů negativně ovlivněných těmito událostmi s úctou ke svobodě všech, vzájemnou důvěrou a pokojnou svorností. Soužití v různosti je možné i dnes – zdůraznil kardinál Blázquez.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.