Vrchní penitenciář píše zpovědníkům

9.12.2017 

Kardinál Mauro Piacenza, který stojí na čele Apoštolské penitenciárie, úřadu římské kurie pro řešení otázek tzv. vnitřního fóra, tedy lidského svědomí, napsal u příležitosti zahájení adventní doby list všem zpovědníkům, kteří jsou v tomto liturgickém období obzvláště exponováni, aby je povzbudil v jejich službě.

„První adventní neděle – píše kardinál Piacenza – nás uvádí do nového liturgického roku, abychom rozjímali o centrální a originální události - a mohli bychom říci podstatě - celého křesťanství, totiž příchodu (adventu) Boha mezi nás. Tento příchod křižuje dějiny v přesném momentě, ale zahrnuje zároveň celý jejich průběh a během staletí trvá v tajemství církve, aby nakonec otevřel celé stvoření Jeho slavnému Příchodu. Začátek a konec liturgického roku, počátek a dovršení spásy se tak dotýkají a téměř navzájem zakládají – píše dále vrchní penitenciář. Přicházíme k betlémským jeslím, připravujeme srdce na příchod Bohočlověka, který v církvi přichází neustále, aby nás vysvobodil Svým milosrdenstvím, a na konci času přijde v záři pravdy soudit lidi podle jejich víry projevující se láskou.

Kardinál Piacenza podotýká, že „Poslední soud se zdá cizí současné kultuře, kterou ovládá »diktatura okamžiku« a která stále méně přihlíží k transcendentní dimenzi, pokud jí není přímo nepřátelská. A přece jsme my zpovědníci privilegovanými svědky toho, jak ve skutečnosti tento Poslední soud - denně zázračně předjímán - přichází pro spásu všech lidí ve svátosti milosrdenství. Pro toho, kdo uděluje svátost smíření a může se tak odevzdávat Bohočlověku ke spáse lidí, je nezměrnou milostí sklánět se k lidské chudobě a dosahovat tak oné periferie hříchu, do níž má moc vstoupit a uzdravit ji pouze Jediný: samotný Kristus!“ Vrchní penitenciář děkuje ve svém dopise zejména zpovědníkům papežských bazilik, ale i všem kněžím, kteří tuto službu na celém světě věrně a nezřídka heroicky poskytují.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.