Evropský parlament zamítl uvolnit fondy na takzvané sexuální a reprodukční zdraví

14.12.2017 

Evropský parlament ve středu odhlasoval Výroční zprávu o lidských právech a demokracii ve světě (za rok 2016), pro kterou hlasovalo 140 poslanců, zatímco 100 jich hlasovalo proti a 80 se zdrželo hlasování. Jak v tiskovém sdělení podotýká Federace katolických rodinných svazů v Evropě (FAFCE), zpráva obsahuje některé eticky problematické aspekty, což nicméně není nic nového. Vzhledem k tomu, že pojednává o situaci základních lidských práv ve třetích zemích a evropské politice vůči nim, vyvíjejí o tento dokument zájem příslušné nátlakové skupiny, které podporují kulturu nepřátelskou životu.

Projevuje se to kupříkladu ve 44. paragrafu zprávy, který povzbuzuje třetí země k legalizaci svazků dvojic stejného pohlaví na úrovni manželství. Podle evropských rodinných sdružení se jedná o zřejmý pokus ideologické kolonizace a evidentní rozpor s principem subsidiarity, podle kterého tento typ zákonodárství přísluší členským státům, a tudíž nelze mluvit o jednotné evropské pozici vůči třetím zemím.

V jiném článku zprávy (18) Evropský parlament ostře odsuzuje Trumpovy škrty ve financování potratových organizací a opětovně vyzývá Evropskou unii a její členské státy, aby z evropských i národních fondů nahradily vzniklou finanční mezeru v „oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práv“. Jak ale informuje mluvčí Federace evropských rodinných svazů, sami poslanci při hlasování o rozpočtu Evropské unie na rok 2018 zamítli navýšení o 20 milionů eur, které měly být věnovány právě na zmíněné „reprodukční“, rozuměj potratové služby. Ukazuje se tak nedůslednost jejich hlasování, ale také skutečnost, že návrhy obsažené v určitých rezolucích jsou pouhou ideologií, která splaskne, když se jedná o složitých rozpočtových otázkách, uzavírá tiskové sdělení Federace.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.