Příští setkání Taizé bude v Madridu

2.1.2018 

V Basileji skončilo setkání mladých organizované Komunitou z Taizé. Podle jejího převora se neslo ve znamení otevřenosti a pohostinnosti. Jak mladí, tak i hostící rodiny si odtud odnášejí zkušenost vzájemné vděčnosti. Na druhé straně přítomnost křesťanů různých vyznání i poselství, které jim adresovali představitelé největších církví, ukazují, že jde o univerzální událost, sjednocující v modlitbě všechny evropské křesťany. Tématem setkání byla nevyčerpatelná radost evangelia. Bratr Alois k tomu podotýká:

„Je nicméně velmi důležité, abychom měli na paměti, že pravou radostí evangelia není útěk od velkých problémů, které prožíváme. Naopak, evangelijní radost otevírá naše oči, abychom se těmto věcem dokázali postavit, abychom sami vstupovali do těžkých situací a podle svých možností do nich přinášeli pokoj. Během našich velkých modlitebních setkání jsem mnohokrát vyprávěl mladým o svých cestách do Súdánu a do Jižního Súdánu. Velmi mnoho jsme se v Basileji modlili za trýzněné obyvatele Jižního Súdánu a dalších zemí. Říkal jsem mladým, že dokonce i do situací, které jsou poznamenané velkými problémy, můžeme vždy vnášet důvěru, důvěru a evangelijní naději,“ řekl Vatikánskému rozhlasu převor komunity z Taizé.“

Příští novoroční setkání mladých organizované bratry z Taizé bude probíhat v Madridu. Ve videoposelství za tuto volbu poděkoval tamní arcibiskup: „Především děkuji mladým lidem za společné putování ve víře. Církev musí žít v jednotě, aby vydávala svědectví o Ježíši Kristu,“ řekl kardinál Osoro. Ujistil také o tom, že místní církev se aktivně zapojí do příprav setkání. Pomoc deklarovali také občanští představitelé.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.