Evropský soud pro lidská práva: Zelená pro Ježíše a Marii v reklamě

31.1.2018 

Evropský soud pro lidská práva prohlásil za legitimní užívání náboženských symbolů v reklamě a odsoudil Litvu za pokutování oděvní firmy, která použila zobrazení Ježíše Krista a Panny Marie na reklamních bilbordech a v internetové reklamě, propagujících její výrobky. Podle štrasburských soudců pokuta udělená za „urážku veřejné mravnosti“ porušila „svobodu projevu“ zmíněné firmy. Včerejší rozsudek Evropského soudu pro lidská práva se vztahuje k událostem z roku 2012, kdy litevská společnost Sekmadienis Ltd zahájila reklamní kampaň, ve které použila fotografie muže a ženy se svatozáří, jasně odkazující k Božímu Synu a jeho Matce, byť v nekonvenční podobě. Potetovaný Ježíš ve stylu hippies má na sobě pouze džíny, zatímco nad ním stojící a taktéž potetovaná žena v bílých šatech s bizarním kloboukem má kolem zápěstí obtočený perlový náhrdelník stylizovaného růžence. Plakáty doprovází nápis: „Ježíši, to jsou kalhoty!“ „Maria, to jsou šaty!“ a „Ježíši a Maria, co to máte na sobě!“.

Reklama vzbudila řadu protestů, které shromáždila litevská Agentura na obranu práv spotřebitelů. Ta po konzultaci s Litevskou biskupskou konferencí a Agenturou pro regulaci reklamy rozhodla, že reklama nerespektuje náboženské cítění a uráží veřejnou mravnost. Firma byla vyzvána k zaplacení pokuty 580 eury, ale odvolala se ke štrasburskému tribunálu. Podle litevských soudců bylo užití symbolů Ježíše a Marie „nepatřičné a zkreslilo jejich význam“ v zemi, „kde podstatná část populace sdílí křesťanskou morálku“. Evropský tribunál pokládá tuto argumentaci za „vágní a nedostatečnou k vysvětlení toho, proč by odkaz k náboženským symbolům v reklamě byl urážlivý, s výjimkou toho, že nejsou užity k náboženským účelům“. Štrasburští soudci navíc nepovažují zmíněné reklamní vyobrazení za „úmyslně urážlivé či profánní“. V rozsudku hájí oděvní firmu, která „užívá Ježíšova a Mariina jména nikoli v náboženském smyslu, nýbrž jako emotivní citoslovce běžné hovorové litevštiny s cílem vyvolat komický účinek“. Tím ale nepřímo připouští rouhání, protože většina adresátů reklamy dosud vidí v Matce Boží a jejím Synu ikony hodné úcty, a nikoli zesměšnění.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.