Jan Pavel II. dnes ohlásil svolání nového synodu biskupů pro Afriku

13.11.2004 

Jan Pavel II. dnes v závěru audience udělené biskupům, kteří v uplynulých dnech jednali v Římě, ohlásil svolání nového synodu pro Afriku.

?Poté, co jsem zvážil hlasy posynodální rady, která předložila přání afrických biskupů, využívám příležitosti, abych ohlásil můj úmysl svolat druhé zvláštní shromáždění biskupského synodu pro Afriku?, řekl doslova Svatý otec.

Mír a společenství pro Afriku. To je nová možnost pro mnoho věřících kontinentální církve, vybízející aby se vrátili ke konfrontaci a stanovení nových pastoračních směrů, deset let po zvláštním synodu v roce 1994. Jan Pavel II. to oznámil v závěru audience, která byla sama o sobě významná ve smyslu obnoveného klimatu spolupráce, kterou lze zakusit nejen uvnitř africké církve, ale díky mostu postaveného mezi Afrikou a Evropou, také ve středomoří a v Evropě. Jan Pavel II. se obrátil k evropským a africkým biskupům, kteří se v uplynulých dnech zúčastnili prvního mezinárodního sympozia organizovaného příslušnými biskupskými konferencemi, tzn. biskupskou konferencí Afriky a Madagaskaru a Radou evropských biskupských konferencí. Svatý otec ve svém projevu zdůraznil veliké přání: je třeba neustále hledat ?bratrskou a solidární spolupráci mezi africkými a evropskými církvemi, přijetím velikých výzev týkajících se křesťanské víry v této naší globalizované společnosti?. Je to imperativ, který i když se týká globalizace, nepředstavuje žádnou novinku pro kontinentální komunity, jejichž pouta jsou starobylá a intenzívní, které již ve třetím století spojovaly římského biskupa Kornelia s kartaginským biskupem Cypriánem. Dnes ? stejně jako tehdy ? se jedná o vzájemné zhodnocení různých kulturních tradic, aby tak různé církevní komunity mohly navzájem projednat existenciální témata jako pojetí člověka a společnosti, a pastorační oblasti evangelizace a ekumenických a mezináboženských vztahů. Svatý otec vyzval biskupy, aby budovaly jednotu církve okolo eucharistie, a aby vždy stavěli na první místo modlitbu. A v závěru svěřil výsledky končícího sympózia zvláštní přímluvě velkého afrického biskupa, sv. Augustina z Hippony, ode jehož narození uplynulo dnes 1650 let a jehož postava je jakoby mostem mezi Afrikou a Evropou.

Jiří Sýkora

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.