Španělští křesťané, židé a muslimové proti veřejnému urážení náboženského cítění

22.2.2018 

Španělsko. Proti veřejnému tupení náboženského cítění vystoupili společně španělští křesťané, židé a muslimové. V prohlášení, které vydala toto úterý (20.února) tamější Federace židovských náboženských obcí, Španělská biskupská konference, Federace španělských evangelikálů a Španělská islámská rada se konstatuje, že „urážení náboženského cítění se v naší zemi nepochopitelně stává společensky tolerovatelným. Ve Španělsku jsou profanovány svatyně a náboženské symboly, je veřejně vysmíváno a tupeno to, co je nejposvátnější pro miliony lidí, a to za naprosté beztrestnosti, ba blahosklonnosti.“ Křesťané, židé a muslimové přiznávají, že se udělalo mnoho pro odstranění různých forem diskriminace. Avšak urážení náboženského cítění značné části společnosti je stále bolestnou otázkou. „Nikdo by netoleroval – čteme ve zmíněném mezináboženském prohlášení – kdyby někdo urážel cítění a hodnoty sdílené jinými společenskými skupinami. Tolerance a blahosklonnost vůči takovémuto urážení je nepochopitelná, a výmluva na svobodu slova nepřípustná. Právo svobody slova totiž není absolutní, nýbrž jako každé právo má svoje hranice a nelze je uplatňovat tak, aby porušovalo další legislativně chráněné svobody či hodnoty. Svoboda náboženství a s ní spojené náboženské cítění jsou výslovně definovány a chráněny našimi zákony. Prosíme tedy jenom o vzájemnou úctu, pro věřící i nevěřící“ – prohlašují společně španělští křesťané, židé a muslimové.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.