Bratr Alois: Narůstá význam ekumenického svědectví před světem

12.3.2018 

Vatikán. Papežská encyklika o svatosti, rozvoj ekumenických vztahů a letošní biskupská synoda o mládeži – to byla hlavní témata, o nich dnes papež hovořil s převorem Komunity z Taizé. Bratr Alois se podělil především o své zkušenosti ze setkávání bratří s mladými lidmi. Zdůraznil, že dnešní mladí hledají především autenticitu a že je zapotřebí je v tom doprovázet. Poukázal také na stále větší význam ekumenického svědectví ve světě poznamenaném roztržkami.

„Ekumenismu není významný pouze pro vztahy mezi křesťany. Jde o to žít důsledně evangelium a zároveň nést poselství pokoje ve světě, v němž jsou roztržky stále hlubší. V samotné Evropě se přece objevují nové roztržky. Prohlubují se také roztržky mezi kontinenty. Těžko pochopit, co se dnes ve světě vlastně děje v souvislosti s tím nesmírným přílivem uprchlíků, kteří opustili svou vlast – a to nejen proto, aby se dostali do Evropy. Ohromné masy migrantů jsou také v Africe i jinde. Ekumenismu tedy musí brát v potaz hledání odpovědí na výzvy naší epochy,“ řekl Vatikánskému rozhlasu bratr Alois.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.