Bratr Alois: Mladí Ukrajinci vnímají bezvýchodnost situace své země

1.5.2018 

Ukrajina. Ve Lvově skončilo regionální setkání mládeže organizované Komunitou z Taizé.  Převor komunity, bratra Alois, se nyní vydal s patnáctičlennou skupinou mladých lidí do Donbasu, aby – jak říká – byli uprostřed války znamením naděje vyvěrající z víry.

V ohlédnutí za několikadenním setkání bratr Alois podotýká, že mladí Ukrajinci jsou plni očekávání. Mnoho jich přijíždí do Taizé a právě oni přesvědčili bratry, aby zorganizovali setkání v jejich vlasti. Zároveň však – dodává převor ekumenické komunity –se v jejich životech velmi silně odráží zkušenost války:

„Nevidí řešení. Podle své zkušenosti s válkou na východní Ukrajině cítí, že jsou v bezvýchodné situaci. Nevědí, jak by mohla být vyřešena. Myslím, že za této situace je velmi důležité, abychom jim pověděli, že na ně nezapomínáme. Jsme jim nablízku v čase zkoušky. Válka na východ naneštěstí nadále trvá. Evropa o tom někdy zapomíná. Velmi nás potěšilo, že mezi nás přišlo několik sirotků z východní Ukrajiny, které Kyjevské rodiny adoptovaly. Byli u nás na návštěvě v Taizé, trávili u nás letní prázdniny. Nyní jsme my byli jejich hosty. Setkání se zúčastnila také skupina mladých Rusů. Byli velmi dobře přijati. Vezmeme-li v úvahu napětí mezi oběma zeměmi, jejich přítomnost na setkání ve Lvově byla znamením pokoje.“

Johana Bronková

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.