Kniha o papežově vizi jáhenské služby

24.7.2018 

Washington. Americká biskupská konference (USCCB) vydala v těchto dnech knihu věnovanou papežově pojetí jáhenské služby (Pope Francis, Deacons: Servants of Charity). Studie provází čtenáře problematikou trvalého jáhenství v církvi na základě učení současného papeže.

Role jáhnů, jako ordinovaných služebníků, se odvíjí od jejich povolání na cestu milosrdné lásky. Vstupují do Kristových služeb, aby byli k dispozice komunitě věřících, svým biskupům, chudým, celému Kristovu tělu.  Kniha přináší také údaje o současném oživení služby trvalých jáhnů a připomíná významné výroky magisteria o jejich úloze. Věnuje pozornost slovům papež Františka již v době jeho působení v Buenos Aires a samozřejmě jeho pozdějšímu učení, včetně apoštolské exhortace Evangelii gaudium. Studie je určena všem, kdo chtějí hlouběji porozumět jáhenství, nabízí inspiraci stávajícím jáhnům i těm, kdo o jáhenství uvažují, ale také komukoliv jinému, kdo pociťuje volání ke službě milosrdné lásky v církvi.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.