Papežské poselství ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření

1.9.2018 

Vatikán. „Voda je drahocenná a její dostupnost je lidské právo,“ konstatuje Kristův náměstek v poselství ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření, věnovanému právě tomuto živlu. Již počtvrté při této příležitosti, připadající každoročně na 1. září, obrací římský biskup pozornost k péči o stvoření. Slovy sociální encykliky Laudato si´  však připomíná, že »neexistuje ekologie bez adekvátní antropologie« (č.118).  Voda je jednoduchý a drahocenný element a pro mnohé lidi je z různých důvodů málo nebo stěží dostupná. »Přístup k pitné a nezávadné vodě  – cituje papežské poselství zmíněnou encykliku - je podstatným, základním a všeobecným lidským právem, protože na něm závisí přežití, a je tedy podmínkou uplatňování ostatních lidských práv. Tento svět má velký sociální dluh vůči chudým, kteří nemají přístup k pitné vodě, čímž je jim upíráno právo na život zakořeněné v jejich nezcizitelné důstojnosti.«  Papež v této souvisloslosti zdůrazňuje, že „každá privatizace tohoto přirozeného dobra uskutečňovaná na úkor lidského práva na přístup k vodě je nepřípustná“.

V druhé části poselství je řeč o mořích a oceánech, které je třeba chránit, a to také v těch nedozírných oblastech, jež se nacházejí mimo hranice jednotlivých států. „Nemůžeme si dovolit, aby se moře a oceány staly skladištěm plujících plastů. Také v této věci jsme povoláni modlit se jako by všechno záviselo na božské Prozřetelnosti a pracovat jako by všechno záviselo na nás,“ konstatuje za použití známé zásady sv. Ignáce z Loyoly papež František v letošním poselství Světovému dni modliteb za péči o stvoření.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.