Kardinál Turkson: Jak se zachází s konceptem lidských práv?

19.9.2018 

Vatikán. Ve Vatikánu včera začala konference na téma: Xenofobie, rasismus a populistický nacionalismus v migračním kontextu. Zorganizoval ji vatikánský Úřad pro integrální lidský rozvoj a Světová rada církví za spolupráce Papežské rady pro jednotu křesťanů.

V zahajovacím projevu kardinál Peter Turkson připomněl, že jsme denně konfrontováni s dramatickými příběhy lidí, kteří riskují život v hledání lepší budoucnosti pro sebe a své rodiny. Situace těchto lidí, jejich rány a naděje jsou výzvou pro naše svědomí a staví otázku, jakým způsobem se k nim zachovají naše společnosti.

Žijeme v paradoxním světě, připomněl prefekt Úřadu pro integrální lidský rozvoj, protože na jedné straně jako obyvatelé „globální vesnice“ žijeme navzájem blíže, ale jak říkal papež Benedikt, neznamená to, že jsme pro sebe více bratry. Před sedmdesáti lety mezinárodní společenství slavnostně uznala mnoho základních práv, která náleží každému bez vyjímky, bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, politické, či jakékoli jiné, přesvědčení, národní nebo společenskou přináležitost, bohatství, původ či jiné podmíněnosti. Dnes nastal čas položit si otázku, zda se tato všechna důležitá pravidla nestávají záminkami k ospravedlnění lhostejnosti, marginalizace, nenávisti, exkluzi a odmítání lidských bytostí. Je to jeden z důležitých problémů, kterými se bude konference zabývat, konstatoval vatikánský kardinál.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.