Američtí biskupové vydali prohlášení a opatření k nedávným sexuálním skandálům

21.9.2018 

Washington. Američtí biskupové v reakci na nedávné sexuální skandály a zneužívání autority a svědomí, kterých se  dopustili někteří vysoce postavení církevní představitelé, vydali prohlášení obsahující zvláštní opatření s cílem napravit pohoršení a zamezit opakování těchto činů.

Administrativní výbor biskupské konference Spojených států konstatuje, že „někteří biskupové svými skutky či opominutími způsobili těžká zranění jak jednotlivcům, tak církvi jako celku. Užívali svou autoritu a moc k manipulaci a sexuálnímu zneužívání druhých. Dovolili, aby strach ze skandálu nahradil pravou starost a péči o ty, kdo se stali oběťmi zneužívání.“ Proto - stojí dále v prohlášení – američtí biskupové ještě jednou „prosí o odpuštění Pána i ty, kdo byli zraněni“.

 „Obracíme se k Pánu s prosbou o sílu,“ píší a ujišťují, že budou jednat lépe než dosud. Své bezprostřední kroky shrnují do čtyř bodů. V prvním informují o zřízení přímé telefonní linky, na které bude možné upozornit na veškeré případy sexuálního zneužívání nebo nemravného jednání ze strany biskupa. Oznámení pak budou předána církevní autoritě a v trestných případech rovněž občanské. Komise pro církevně-právní záležitosti amerického episkopátu vypracuje zvláštní směrnice obsahující restrikce pro biskupy, kteří byli zbaveni své služby nebo rezignovali kvůli podílu na kauzách sexuálního zneužívání nezletilých, ale také sexuálního obtěžování a nemravného zacházení s dospělými včetně seminaristů a kněží. Zároveň se začalo pracovat rovněž na liniích, kterými se mají biskupové řídit v těchto případech. V posledním bodě administrativní výbor Biskupské konference Spojených států vyjadřuje plnou podporu vyšetřování případů zneužívání nezletilých, kněží a seminaristů, z nichž je viněn arcibiskup McCarrick. Na závěr ujišťují, že toto je pouhý začátek a že budou nadále pokračovat v široce pojatých konzultacích s laickými experty, kněžími a řeholníky, které mají vést k dalším opatřením pro nápravu pohrošení a nastolení spravedlnosti.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.