Svatý stolec zřizuje novou služebnou instituci pro charismatické hnutí

2.11.2018 

Vatikán. Úřad pro laiky, rodinu a život oznámil, že k 8. prosinci tohoto roku ustaví v rámci charismatické obnovy zastřešující organizaci, která bude na mezinárodní úrovni poskytovat novou a jedinou službu vanutí milosti, již zmíněné katolické hnutí přináší. K témuž dni budou schváleny stanovy této nové instituce, a sice na zkušební dobu (ad experimentum). K vytvoření služebného organismu, který se bude nazývat Charis a jehož činnost bude prospěšná všem součástem charismatického hnutí, již vícekrát vyzýval papež František.

Charis nebude disponovat pravomocemi nad jednotlivými charismatickými skupinami, které si naopak uchovají svou vlastní identitu a budou nadále podléhat jurisdikční moci příslušné církevní autority. Charismatická společenství budou naopak moci svobodně využívat všech služeb nové instituce při výkonu svého poslání, což je také základní cíl, který si Charis stanovilo. Po zřízení nové služebné instituce a schválení jejích stanov jmenuje Svatý stolec na první tříletý mandát moderátora mezinárodního týmu, kterým bude Belgičan prof. Jean-Luc Moens. Církevním asistentem Charis se stane kazatel Papežské domu, o. Raniero Cantalamessa, a jmenovaní členové služebného týmu zastoupí různé zeměpisné oblasti, věkové kategorie a charismata hnutí Obnovy v Duchu svatém.

Mezinárodní tým se ujme svého úřadu o slavnosti Seslání Ducha svatého v příštím roce (2019). Souběžně s tím přestanou existovat Mezinárodní kancelář katolické charismatické obnovy (ICCRS) a sdružení charismatických společenství Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships. Jejich majetek přejde na Charis, aby tak zabezpečil novou instituci nezbytnými finančními prostředky v jejím poslání, které naplňuje přání Svatého otce, uzavírá tiskové prohlášení vatikánského Úřadu pro rodinu, laiky a život.

 

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.