Papež přijal Apoštolské hnutí nevidomých

17.11.2018 

Vatikán. Svatý otec dnes přijal členy Apoštolského hnutí nevidomých, které vzniklo před devadesáti lety. Založila jej v Itálii Maria Motta a v roce 1960 bylo schváleno papežem Janem XXIII. Dnes má 500 center na čtyřech kontinentech celého světa.

„Vaše prorocky smýšlející zakladatelka – řekl papež František čtyřem stovkách členů v Klementinském sále Apoštolského paláce – vytvořila společenství nevidomých, kteří se mohou setkávat, vzájemně podporovat, dosvědčovat a šířit víru navzdory, ba prostřednictvím svého  zrakového hendikepu. Tvoříte společenství, sdružující nevidomé spolu s vidoucími pěstováním křesťanského přátelství.“

Zdůrazňuji, že nejlepší odpověď, kterou lze nabídnout naší společnosti, tíhnoucí k marginalizování postižených, je „zbraň“ lásky, nikoli falešné, strojené a útrpné, nýbrž lásky pravé, konkrétní a ohleduplné.“

Je důvodem k radosti církevních společenství – pokračoval papež František – vědět, že jste jako praví učedníci-misionáři otevření pro potřeby těch nejchudších a nejvíce trpících. Neuzavíráte se do sebe a svých potřeb, ale odvážně prokazujete skutky milosrdenství těm nejposlednějším podle 25. kapitoly Matoušova evangelia (25, 35-36).

Charisma Apoštolského hnutí nevidomých má v podstatě  dvě charakteristiky. Za prvé je to sdílení nevidomých a vidoucích ve vzájemné solidaritě a v perspektivě plodné církevní a sociální inkluze. Za druhé volba chudých, která je různými formami a způsoby vlastní celé církvi. Tak přispíváte růstu církve chudých pro chudé, zakoušíte, že mohou mnohému naučit a že jejich ústřední postavení je přednostní cestou evangelizace. Vaše konkrétní nasazení pro pomoc a podporu chudých z vás činí protagonisty evangelizace, při níž církev sleduje ty poslední. Všichni  »jsme povoláni objevit v nich Krista, propůjčovat jim svůj hlas v jejich záležitostech, ale také být jejich přáteli, naslouchat jim, chápat je a  přijímat tajemnou moudrost, kterou nám Bůh chce sdělit jejich prostřednictvím«“ (Evangelii gaudium, 198).“

Řekl mimo jiné papež František na dnešním setkání se členy Apoštolského hnutí nevidomých.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.