Litevský velvyslanec bojoval za nezávislost země

6.12.2004 

Jan Pavel II. přijal nového litevského velvyslance u Svatého Stolce. Algirdas Saudargas předal dnes ve Vatikánu své pověřovací listiny. V poselství předaném litevskému diplomatovi Svatý otec připomíná kulturní a duchovní vazby, které ho osobně spojují s Litevci. Charakterizuje Litvu jako národ s dlouhou, nelehkou historií, čerpající však životodárnou sílu ze svých křesťanských kořenů. Katolíci, kteří představují značnou část obyvatel Litvy mají spolupracovat se všemi lidmi dobré vůle a chránit společnost před vlivem laicizace a hedonistického modelu života, píše papež.

V závěru vyjadřuje potěšení ze vstupu Litvy do Evropské Unie. ?Kéž Bůh dopřeje, aby tento kontinent našel způsoby budování míru a prosperity v atmosféře plodné spolupráce, v úctě ke kulturám a k právům každého člověka? ? zakončil Jan Pavel II. své poselství k litevskému velvyslanci.

56-ti letý Algirdas Saudargas je známým litevským politikem. Už roku 1988 stál v čele politické rady hnutí za nezávislost Sajudis. Poté, co Litva získala nezávislost, byl mimo jiné ministrem zahraničních věcí a předsedou Litevské křesťansko-demokratické strany.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.