Katolíci migrují z hospodářských, nikoli bezpečnostních důvodů

27.12.2018 

Káhira. Prezident Egyptské arabské republiky, Abdál Fattáh Sisí, se letos již popáté zúčastnil vánoční liturgie, kterou sloužil koptský pravoslavný papež Teodor II. (Tawadros II.). Vánoční atmosféru v Egyptě pro naše mikrofony popisuje Sami Creta, dvaatřicetiletý ředitel programové náplně jezuitského kulturního střediska v Alexandrii:

„Letos vládne v egyptských ulicích slavnostní nálada. Všichni, včetně muslimů, se podílejí na vánočních oslavách. Muslimové projevují lásku a solidaritu vůči katolíkům, kteří jsou v této zemi menšinou vprostřed menšiny. Vánoce se tak stávají sjednocujícím bodem v různosti...Prezident učinil pěkné gesto – od svého nástupu v roce 2014 každoročně dbá na to, aby křesťanům osobně popřál, což je v porovnání s Muslimským bratrstvem výrazná změna. Projevuje tak svou blízkost křesťanům a zároveň se jedná o nadějné znamení, co se týče vztahů mezi církví a státem.“

Existují také ve vánoční době obavy z možných atentátů?

„Lze říci, že bezpečnostní opatření se rok od roku zvyšují a posilují. Některé ulice se na vánoce zavírají, všude hlídkují pořádkové složky. Máme sice stále strach, ale také víru. O vánocích se kostely plní do posledního místa, na mši chodí všichni a nemyslí přitom na strach, nýbrž na víru.“

Blízkovýchodní katoličtí patriarchové v závěru svého nedávného jednání v Bagdádu zveřejnili výzvu, adresovanou mladým katolíkům ve svých zemích (30.11.). Žadají je, aby vytrvali ve víře a přispívali k obnově své vlasti. Uvědomují si tví vrstevníci, že je důležité, aby zůstali v Egyptě?

„Toto vědomí určitě existuje – je to naše země, máme ji obdělávat a pracovat pro ni. Mnozí mladí lidé ale chtějí odejít a hledat si práci jinde. Hospodářství přitom hraje důležitější roli než bezpečnostní požadavky. V Egyptě sice v tomto ohledu lze hovořit o problémech, ovšem nikoli všude. Všechny mladé lidi, včetně muslimů, zatěžuje nedostatek práce a perspektivy, ale křesťané nejvíce touží po odchodu a kulturní změně. Kdyby dobře fungovalo egyptské hospodářství, nemyslím, že by odchod zvažovalo tolik mladých lidí.“

Vysvětluje zaměstnanec jezuitského centra, který studoval v Itálii. Posledního hudebního představení vánočních zpěvů, které v Alexandrii zorganizoval, se účastnilo na pět set mladých lidí – katolíků, pravoslavných i muslimů, což, jak zdůrazňuje, dokládá jejich touhu po vzájemném porozumění.

„V oficiálních vztazích jsme na cestě k dialogu. Vrchní imám al-Azhar byl v říjnu v Itálii a narychlo navštívil papeže Františka. Imám Ahmed al Tajíb vždy přeje egyptským katolíkům. Také prezident Sisi, u příležitosti oslav Prorokova narození, důrazně naléhal na obnovu islámského náboženského diskursu, a to na úrovni myšlení, knih, dialogu nejenom s jinými kulturami, nýbrž také s moderní dobou. To je poměrně velký krok, který si vyžádá odvahu, upřímnost a ještě dlouhý čas, ovšem společně je uskutečnitelný.“

Soudí z egyptské Alexandrie mladý katolík, Sami Creta.

(Na foto vánoční strom v Káhiře.)

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.