Jan Pavel II. převzal cenu z rukou fyziků

7.12.2004 

Jan Pavel II. převzal cenu ?Věda za mír? nesoucí jméno italského fyzika Ettore Majorany, kterou uděluje Mezinárodní centrum vědecké kultury?. Ocenění předala dnes ve Vatikánu delegace ?Světové federace vědců? (World Federation of Scientists).

Úkolem vědecky pracujících křesťanů je rozvíjet dialog mezi vědou a vírou, řekl Jan Pavel II. po převzetí ceny. Připomněl, že centrum pro spolupráci lidí vědy založil před 40- ti lety profesor Zichichi a popřál mezinárodní společnosti vědců, aby se zasadila o pokojnou budoucnosti lidstva. ?Kéž Bůh pomůže věřícím, kteří se věnují vědeckému bádání, aby vydávali evangelijní svědectví a přispívali k dialogu mezi vírou a vědou.? ? zakončil svůj projev Jan Pavel II. Peněžní dar spojený s cenou určil Svatý otec na stipendia pro mládež ze zemí Třetího světa.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.