Třiadvacet nových švýcarských gardistů složí přísahu

30.4.2019 

Vatikán. Dvacet tři nových rekrutů papežské švýcarské gardy složí přísahu 6. května. Slavnost proběhne jako obvykle ve výroční den heroické smrti 147 švýcarských vojáků, kteří položili život při obraně papeže Klementa VII. v době plenění Říma v roce 1527.

Jak se stalo tradicí, každoročně je na přísahu zván jako host jeden z švýcarských kantonů. Letos padla volba na italský kanton Ticino, jehož policie se pravidelně podílí také na školení gardistů. V současné době z této části Švýcarska pochází 7 členů papežské elitní jednotky, z nichž 3 složí přísahu při nadcházející slavnosti.

Program pro hosty a příbuzné gardistů začne již 5. května koncertem na Čestném dvoře švýcarské čtvrti ve Vatikánu. V podvečer se rodiče rekrutů a delegace z Ticina zúčastní nešpor v kostele P. Marie při německém hřbitově “Campo Santo Teutonico”, po němž je v programu položení věnce k poctě vojáků padlých 6. května 1527 na Náměstí římských prvomučedníků. V den přísahy odslouží ranní mši (v 7.30) pro švýcarské hosty a gardisty arcikněz vatikánské baziliky kardinál Angelo Comastri. Samotná přísaha začne v 17 hodin na Nádvoří papeže Damasa v Apoštolském paláci. Noví rekruti skládají přísahu na vlajku gardistů za přítomnosti asesora Vatikánského státního sekretariátu mons. Paola Borgii a prefekta Papežského domu mons. Georga Gänsweina. Ceremonie se účastní kardinálové a biskupové římské kurie a představitelé diplomatického sboru při Svatém stolci.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.