Poselství ke Světovému dni míru 2005

16.12.2004 

?Nedejte se přemoci zlem ale přemáhejte zlo dobrem?. Slovy sv. Pavla z listu Římanům je nadepsáno poselství Jana Pavla II. ke Světovému dni míru, který se tradičně slaví v první den nového roku. Svatý otec se v něm zabývá třemi rozměry dobra: morálním, sociálním a praktickým. Dokument dnes představil novinářům předseda Papežské rady Iustitia et Pax, kardinál Renato Martino.

Nad zlem nelze zvítězit jiným zlem. Kdo se vydá touto cestou, nakonec, místo porážky zla, nechá zlo vítězit. Papež formuluje jasně: ?Mír je výsledkem dlouhé a náročné bitvy, vyhrané až v okamžiku, kdy je zlo poraženo dobrem.? Zároveň však upozorňuje, že zlo není anonymní silou, nýbrž prochází skrze lidskou svobodu, skrze možnost volby. Vždy má tvář, totiž tvář těch mužů a žen, které se pro něj dobrovolně rozhodnou.

V dnešním světě jsme svědky zla v mnoha sociálních a politických podobách. Svatý otec připomíná miliony obětí vlekoucích se konfliktů na africkém kontinentu, neschopnost vzájemné dohody ?v lásce a spravedlnosti, mezi Palestinci a Izraelci ve Svaté zemi?. Připomíná fenomén terorismu, budící strach a úzkost na celém světě a situaci nejistoty, do níž se propadá drama Iráku. Papežské poselství proto rázně odsuzuje všechny projevy násilí, které označuje za lež, ničící všechno lidské.

Podmínkou míru je starost o společné dobro. To však nesmí být redukováno na sociálně- ekonomický blahobyt. Vertikální rozměr nesmí být zapomenut, protože cílem všeho stvoření je Bůh

Poselství ke světovému dni míru zdůrazňuje dále princip ?světoobčanství?. K němu patří odsouzení rasismu, péče o menšiny, pomoc uprchlíkům a přistěhovalcům a mezinárodní solidarita se všemi potřebnými. Patří k němu základní možnosti účastnit se světového rozvoje. ?To se stane možné, když budou odstraněny překážky a monopoly, které odsunují na okraj celé národy.? ? píše papež. Víc než miliardy obyvatel naší planety žije v bídě. Církev vyzývá věřící v Krista, aby konkrétním způsobem naplnili přikázání lásky k chudých. Připomíná zahraniční dluh chudých zemí a nenaplněné sliby na mezinárodním foru. Upozorňuje zvláště na nutnost nových plánů rozvoje pro Afriku.

V závěru se Jan Pavel II. obrací ke křesťanům a zejména k věřícím laikům s výzvou, aby ?neukrývali naději, která pochází z víry v Krista. Jedině s jeho pomocí je totiž možné zvítězit nad zlem dobrem. Křesťanský život má ukazovat , že láska je jedinou silou, která může vést dějiny k dobru a k míru.? ? končí Svatý otec svůj list ke Světovému dni míru 2005.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.