Jan Pavel II. přijal účastníky Fora rodinných sdružení

18.12.2004 

?Rodina je nejen srdcem křesťanského života?, ale také ?základem sociálního a občanského života?, řekl dnes dopoledne Jan Pavel II. během svého projevu ke 150 účastníkům Fora rodinných sdružení, které representuje v různých oblastech milióny italských rodin. ?Útoky na manželství a na rodinu jsou každý den stále silnější a radikálnější?, pokračoval dále Svatý otec. ?Rozvoj společnosti je nemyslitelný bez sociální podpory manželství a respektu k neporušitelné důstojnosti lidského života. To, co je představováno jako pokrok společnosti nebo vědecký výdobytek ? uvedl Svatý otec ? je v mnoha případech porážka lidské důstojnosti a společnosti. Je to pokračující destrukce rodiny na rovině ´ideologické´ a ´normativní´?, vysvětlil Jan Pavel II. ?Redukovat rodinu na privátní citovou zkušenost, míchat dohromady individuální práva s těmi, které se týkají jádra rodiny spočívající na manželství, srovnávat spolužití s manželskou jednotou, respektovat a v některých případech upřednostňovat dobrovolný potrat, zkreslovat přirozené procesy zaváděním umělých forem oplodnění ? to jsou jen některé oblasti, kde je evidentní pokračující rozvrácení společnosti, upozornil papež a zdůraznil osobní přínos a zároveň sociální význam, ?původní a nezměnitelné? jednoty mezi mužem a ženou v manželství, které je vlastní komunitě rodin. Kdo by ničil toto základní předivo lidského spolužití, zapříčiňuje hlubokou ránu společnosti a vyvolává škody, mnohdy neodstranitelné. Z toho plyne výzva, ?nepodléhat tlakům kultury?, která ohrožuje základy života a rodiny a výzva k mobilizaci rodin, aby byly protagonisty a přijaly odpovědnost za změnu společnosti.

Jiří Sýkora

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.