Toulaví orlové – film probouzející odvahu k cestě za ideály

24.7.2019 

Itálie. Odvaha a víra v ideály je možná za každého režimu, i když všichni stojí proti tobě. S povzbuzením k životu z přesvědčení, nepropadajícímu pohodlnému konformismu, se k mladé generaci obrací italský režisér Gianni Aureli ve filmu Aquile Randagie (Toulaví orlové). Oživuje na stříbrném plátně historii konspirační lombardské skautské skupiny, která převáděla přes Alpy do Švýcarska Židy a další nepřátele fašistického režimu. Tajné družiny měly silnou podporu místních kněží, včetně otce Giovanniho Battisti Montiniho, budoucího papeže Pavla VI.  Ve světové premiéře byl film promítnut 22. července v rámci Giffoni Film Festival.

V lednu roku 1927 nařídil Benito Mussolini rozpuštění všech skautských organizací. Již tehdy usoudil, že představují nebezpečí pro fašistický režim. Podobně jako na jiných místech světa se mnozí zákazu nepodřídili a začali se organizovat v tajných družinách. Film na základě historických událostí mapuje osudy konspirační skupiny tvořené skauty z Milána a Monzy, působící pod názvem Toulaví orlové. Útočiště nalezli v divokých, málo prozkoumaných alpských údolích, zejména ve Val Codera, kde nepozorovaně pokračovali ve své činnosti a pořádali dokonce tábory. Po nástupu nacismu využili dobrou znalost terénu pro převádění Židů a dalších lidí pronásledovaných režimem. V roce 1943 založili organizaci zvanou Oscar (Opera scautica cattolica aiuto ricercati), totiž Dílo katolických skautů na pomoc hledaným osobám. Tímto způsobem se jim podařilo zachránit 2166 lidí. Někteří z nich za to zaplatili životem.

Film Aquile Randagie se objeví v italských kinech po prázdninách a počítá se také s jeho uvedením ve Spojených státech a Velké Británii. Pětatřicetiletý římský režisér Gianni Aureli věří, že se setká s dobrou odezvou zejména mezi mladými. Konspirační skauti totiž ukazují k hodnotám, které dnešním mladým lidím často chybí: k odvaze a ideálům.

Aquile Randagie je film, který chce mladým ukázat, že mít odvahu je možné, a nejen možné, ale také krásné. Mít ideály a věřit jim je možné dokonce i tehdy, když se tě zbytek světa snaží od nich odradit. Doufáme tedy, že odvaha, kterou prokázali Toulaví orlové v extrémních pomínkách, bude vzorem a pobídkou pro dnešní mladou generaci. Jedním ze základních prvků skautingu je dobrodružství. Toulaví orlové všechny svoje podniky prožívali v duchu dobrodružství. Snažíme se ve filmu ukázat tuto dimenzi, jak v lehkomyslnosti při prvních cestách do Val Codera, tak později, v konspirační fázi, za války, když se stali převaděči. Tento zdravý duch dobrodružství přetrvává i v nejtemnějších a nejsmutnějších okamžicích.”

Mezi protagonisty filmu se objevuje mnoho historických postav, mezi nimi mladý kněz. Vůdce skautské skupiny Milano 2, Giulio Cesare Uccellini, známý pod  přezdívkou “Kelly”, byl v roce  1939 (arcibiskupem Schusterem v Milánském dómu) vysvěcen na kněze a stal se duchovním asistentem Toulavých orlů. Ve filmu jej ztvárnil Teo Guarini a svého hrdinu přiblížil pro naše mikrofony:

“Svébytná, excentrická osobnost, stojící mimo pravidla, pohotově ironizující všechno a za jakýchkoliv okolností. Dokázal žertovat i v nejnebezpečnějších a nejvážnějších okamžicích. Po této stránce byl opravdu obdivuhodný. Skauti ze skupiny Toulavých orlů prokázali odvahu na extrémní úrovni. Byli skutečně příkladem a navzdory prostředí, v němž žili, a nebezpečnosti podniků, do nichž se pouštěli, dokázali jít za svým cílem.”

Skautské skupiny vynikly v boji proti nacismu v mnoha evropských zemích. Hrdinskou kapitolu v dějinách českého junáka napsala například tzv. Zpravodajská brigáda, založená pražským 5. Oddílem vodních skautů.  Za války se jejich počet rozrostl na 700 až 800 lidí, kteří prováděli rozsáhlou výzvědnou činnost a předali do Londýna 75 tisíc zpráv. Nacisté je nikdy neobjevili a jejich velitele, Veleslava Wahla, popravili teprve komunisti.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.