Poselství apoštolky malomocných

21.12.2004 

Mezi 22 dekrety Kongregace pro svatořečení, které byly včera čteny za přítomnosti Svatého otce, se jeden týkal františkánské terciářky Marianny Cope (1838-1918), která přes 30 let sloužila malomocným na ostrově Molokai spolu s otcem Damianem de Veuster. U našeho mikrofonu je postulátor beatifikačního procesu, P. Ernesto Piacentini:

?Matka Marianna z Molokai dosvědčila typicky františkánské povolání. Když biskup a autority Honolulu poslali do všech náboženských kongregací výzvu otce Damiána, který prosil o sestry, aby na ostrově Molokai mohl otevřít nemocnici, byla sestra Marianna už generální představenou. Ovšem řekla si: ?Jako františkánka musím následovat sv. Františka. Sv. František objal malomocného, ani já nemohu tuto výzvu odmítnout.? Vyzvala proto své spolusestry. 19 se jich přihlásilo, s tím, že jsou ochotny odjet do leprosária na Molokai. Vybrala z nich 9 a odjela na Molokai, kde O. Damián zahájil velký projekt na léčení lepry. Matka Marianna přinesla na Havajské ostrovy a do leprosária ducha sv. Františka: lásku, porozumění a naději. Díky její přítomnosti nacházeli nemocní na Molokai nejen fyzické a morální zotavení, ale také důvěru a víru v Boha.

Jaké poselství nám matka Marianna zanechala?

Matka Marianna zanechala mimořádné poselství. Její hrdinská oddanost malomocným, mezi nimiž strávila 35 let života, je také pro nás výzvou, abychom stejně jako sv. František, dokázali obejmout malomocné, kteří stále ještě žijí v našich městech ? nejsou to totiž jen nakažení Hansenovou chorobou, ale bratři zasažení ?novým malomocenstvím? naší společnosti.

To byla slova postulátora beatifikačního procesu matky Marianny Cope, O. Ernesta Piacentiniho.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.