Papež František vybízí k objevování významu liturgie

26.8.2019 

Vatikán. K neustálému prohlubování a odkrývání krásy a významu liturgie vybízí papež František účastníky 70. národního liturgického týdne probíhajícího v Messině na Sicilii. Svatý otec připomíná, že tato iniciativa, kterou postupně organizují různé italské diecéze, se přičinila k lepšímu poznání a prohlubování cesty liturgické reformy zaváděné II. vatikánským koncilem.

V poselství podepsaném vatikánským státním sekretářem papež zdůrazňuje, že plody liturgie musejí dozrávat ve všedním životě, aby naše křesťanské svědectví bylo věrohodné. Zároveň vybízí k činnostem, které napomohou k pochopení, že liturgie je pramenem a vrcholem života církve. Připomíná, že Kristus je vždy přítomný ve své církvi a zvláštním způsobem právě v liturgii.

Svatý otec klade důraz také na větší péči o liturgické slavení. Vybízí k prohlubování významu liturgie a poznávání jejího symbolického jazyka, včetně umění, zpěvu a hudby doprovázející slavené tajemství. Připomíná také význam ticha. František zdůrazňuje, že mystagogie je nejvhodnější ukazatel na cestě, která nás učí s údivem přijímat nový život obdržený prostřednictvím svátostí a neustále jej s radostí obnovovat.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.