Hledat Boha a nechat se hledat Bohem, definoval papež augustiniánské charisma

13.9.2019 

Vatikán. Petrův nástupce přijal dnes dopoledne na audienci členy generální kapituly Řádu svatého Augustina. Tento řád (Ordo Fratrum Sancti Augustini, zkratka O.S.A.), který působí také u nás, je celkem v padesáti zemích světa na pěti kontinentech, má 2769 členů, z nichž 2052 jsou kněžími. Jak plyne z názvu, váže se historicky k postavě církevního otce, biskupa z Hippo (354-430), Učitele církve, jehož Řeholi přijaly během času za svou různé komunity, ale jednotnou institucionální formu dostal až v roce 1243. Krátce poté začal působit také v českých zemích.

V dnešním „totálně sekularizovaném světě“, poznamenal v úvodu papež František, se víra bez prokazované lásky rozpouští.

Vy augustiniáni jste povoláni dosvědčovat tuto vroucí, živou, viditelnou a nakažlivou lásku církve komunitním životem, který bude zřetelně vyjevovat přítomnost Zmrtvýchvstalého a Jeho Ducha. Jednota v lásce – jak dobře vysvětluje vaše Řehole – je ústředním bodem zkušenosti a spirituality svatého Augustina a základem celého augustiniánského života.

Uchovávat plamen této bratrské lásky nebude možné bez onoho přebývání v Bohu, jak praví vaše Řehole: »Hlavní důvod, proč jste se sešli v jednotě, je ten, abyste v souladu žili v domě a abyste byli jedné mysli a jednoho srdce na cestě k Bohu« (č.3). Autorem dodatku „na cestě“ k citaci ze Skutků apoštolů je právě svatý Augustin.

„Anima una et cor unum se rodí v tomto nepomíjivém zdroji: v Bohu. Vaše srdce jsou stále na cestě k Bohu. Vždycky. Každý člen komunity ať za svoje první každodenní předsevzetí klade, že bude hledat Boha anebo se bude nechávat hledat Bohem. Tento směr byl měl být vámi deklarován, vyznáván a dosvědčován bez falešné zdrženlivosti. Hledání Boha nesmí být zatemňováno jinými účely, byť velkodušnými a apoštolskými, neboť je vaším primárním apoštolátem. Jsme tady – mohli byste si denně mezi sebou říkat – protože jsme na cestě k Bohu. A poněvadž Bůh je Láska, jde se k Němu v lásce.“

Papež pak citoval z listu, který sv. Augustin zaslal sv. Jeronýmovi, a popisuje v něm zkušeností ze života členů řeholní komunity: „Přiznávám se, že shledávám zcela přirozeným cele se svěřit náklonnosti k nim, zejména když mne trápí světská pohoršení. Nacházím v jejich srdci spočinutí, které je zbaveno starostí, a také jistotu Boží přítomnosti“ (Epistula 73,10), na což František navázal:

A také při pohoršeních v církvi i ve vlastní rodině se pokoj nachází na této cestě. Vrátit se a nabrat směr... a pohoršení padnou sama, protože ukazují, že není žádná jiná cesta. Toto je cesta. Je dobré vracet se často k Augustinově meditaci nad prvním Janovým listem, kde nazývá církev mater caritatis, matkou, která plače nad sváry svých dětí a nabádá je k jednotě v lásce.

Vaše řehole mluví o bratrské lásce jako o „prorockém znamení“, řekl dále papež:

Nedokážeme toto vše naplňovat, pokud z lásky ke Kristu neponeseme pokorně a krotce svůj každodenní kříž. Kříž je vždycky měřítkem lásky. Je pravda, že lze milovat bez kříže, když není kříž, ale když se kříž namane, pak způsob, kterým se jej chopím, je měřítkem lásky.“

Řekl mimo jiné papež František členům Řádu sv. Augustina na dnešní audienci.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.