Nový sekretář COMECE: Evropa potřebuje pravé svědky víry

18.9.2019 

Brusel. Zachování základních hodnot evropské identity, péče o lidskou důstojnost a vzájemnou úctu mezi lidmi, ale také respekt k demokratické volbě jednotlivých národů, tak vidí zadání Komise evropských biskupských konferencí v dialogu s centrálními unijními orgány její nový generální sekretář otec Barrios Prieto. Od 1. září vystřídal v úřadu P. Oliviera Poquillona.

P. Prieto pochází z Madridu (nar. 1962), v dětství navštěvoval anglickou školu v Římě a posléze ve Věčném městě také vystudoval teologii, až po doktorský titul na Gregoriánské univerzitě. Posledních dvacet let je farářem madridské farnosti sv. Kateřiny Alexandrijské a zastává různé úřady v rámci španělského episkopátu. Při pondělní konferenci v Bruselu (16. září) představil spolu s budoucím kardinálem Jean-Claudem Hollerichem priority Komise evropských biskupských konferecí.

„Z hlediska kompetencí Comece je pro nás důležité usilovat o šíření respektu a lidské důstojnosti ve všem, co se odehrává na úrovni evropských institucí. To je pro nás priorita, snažíme se vést dialog s evropskými institucemi, usilujeme o to, aby hodnoty, které jsou esencí, duší Evropy, byly zachovávány v tak složitém okamžiku jako je tento, kdy mluvíme o mnoha krizích: o krizi institucionální, migrační nebo hospodářské…“

Jaký je váš pohled na současný stav evropské integrace a důsledky Brexitu?

„Důsledky Brexitu ještě nemůžeme tak docela předvídat. Co je však důležité – a mluvím o postoji opakovaně zdůrazňovaném ze strany Comece – že na prvním místě je nutné repektovat volbu Britů. Evropský projekt se zakládá na principu hluboce spojeném s demokracií. Respekt k hlasování Britů tedy musí být zachován. Můžeme vyjádřit naši nelibost a několikrát jsme to udělali: po Brexitu budeme chudší a to nikoli pouze v hospodářském smyslu. Je třeba učinit všechno proto, aby se vztahy s Velkou Británií nadále zakládaly na spolupráci a porozumění.“

Pokud jde o konkrétní přítomnost církve na Starém kontinentu, tedy o její evangelizační poslání, otec Prieto doporučuje obrátit pohled k autentickým svědkům, jakými jsou evropští patroni. Sv. Benedikt si položil otázku, kdo je člověk a vydal se na cestu hledání transcendentní důstojnosti lidské bytosti, která je základem evropské kultury. Příkladů však je víc: sv. Brigita, sv. Kateřina Sienská či Edith Stein „praví svědkové víry, přesně ty Evropa potřebuje,“ uzavírá španělský kněz a nový generální sekretář Komise evropských biskupských koferencí.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.