Demografické investice jsou investicí do společnosti, říká nový předseda Federace evropských katolických rodin

16.10.2019 

Itálie/Brusel. Zjevnost toho, že demografický vývoj v Evropě představuje krizovou situaci, vyžadující co nejrychlejší řešení, nemůže nikdo popírat. Zcela rozhodně je o ní přesvědčen také nově zvolený předseda Federace katolických rodinných svazů v Evropě (FAFCE), Vincenzo Bassi.

Italský advokát a otec tří dětí nastupuje do této funkce po francouzském předchůdci Antoinemu Renardovi poté, co se léta angažoval v italském Fóru rodin, tedy zastřešující organizaci pro lokální katolická rodinná sdružení. Připomeňme, že Federace katolických rodinných svazů sídlí v Bruselu, vznikla před dvaadvaceti lety (1997) a propojuje čtrnáct národních prorodinných sdružení, včetně české Asociace center pro rodinu.

„Rodina je středem a základní oporou společnosti. Dnes je ovšem stále náročnější tuto pravdu hlásat“, potvrzuje Bassi v rozhovoru pro italský tisk. „Posláním naší instituce je tudíž dosvědčovat ústřední postavení rodiny v dialogu s institucemi, různými mezičlánky, spolky a někdy též s občany“, pokračuje italský právník. „Nerad mluvím o tom, že hájíme rodinu, i když to přímo plyne z mého řemesla. Naším cílem je spíše poukazovat na funkci rodiny jako instituce ve službě společnosti. Rodina není soukromou záležitostí, nýbrž otázkou veřejného zájmu, a to samozřejmě díky své generativní schopnosti.“

Podle Bassiho převládá zásadní nepochopení v otázce investic do demografické politiky. Klesající demografická křivka není pouze společenským, nýbrž především hospodářským problémem, tvrdí, a proto vzápětí po nástupu do čela bruselské prorodinné organizace prohlásil: „Demografická otázka je naléhavým tématem pro všechny evropské státy“.

„Investice do rodiny a porodnosti je jediný způsob k vyřešení veřejného dluhu, deficitu a inflace. Pokud se nebudou rodit děti, veřejný dluh poroste. Přinejmenším proto, že se budou zvyšovat počty starých lidí a násobit daňová zátěž, zatímco na druhé straně ubyde aktivní populace. Nikoli náhodou nás dějiny naší země učí, že baby boom se v Itálii shodoval s momentem rozkvětu a blahobytu“, vysvětluje Vincenzo Bassi.

Jak dodává, na evropské úrovni vyzdvihuje ekonomicko-veřejný význam rodiny právě síť rodinných svazů, která se postupně a s rozvahou vytvořila v minulých letech a vychází ze sociálního učení katolické církve. „Působíme v Bruselu a Štrasburku. Federace evropských katolických rodinných asociací je navíc zastoupena v Radě Evropy, kde se snažíme upozornit na zjevné poškozování lidské důstojnosti, pokud si lidé nemohou dovolit rodit děti z ekonomických důvodů. Snažíme se přesvědčovat a získávat nejenom politiky, ale také jiné zájmové skupiny.“

Vincenzo Bassi nicméně varuje před jednotným modelem rodinné politiky, který by v důsledku mohl být nebezpečný: „Péči o tento aspekt je třeba svěřit jednotlivým členským státům. Evropské instituce by pak měly bdít nad chováním takových států, které nedbají na souvislost mezi chudobou a porodností, a šířit velice jasné, průhledné a poměrně jednoduché přesvědčení, že investice do demografie jsou investicí do společnosti. Jsou totiž jediné, které v budoucnu přinesou nějaký prospěch. Italský ministr hospodářství nedávno prohlásil, že výdaje na životní prostředí by neměly být zvažovány při určování státního deficitu, a to z politických, nikoli ekonomických důvodů. Soudím, že z ekonomických, a nikoli politických důvodů, by totéž mělo platit o investici do rodiny,“ uzavírá Vincenzo Bassi, nový předseda Federace katolických rodinných svazů v Evropě.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.