Zemřel P. Jacques Dupuis

30.12.2004 

V úterý 28. prosince zemřel v Římě ve věku 81 let P. Jacques Dupuis, SJ, belgický filosof a misionář v Indii. P. Dupuis byl členem Tovaryšstva Ježíšova od roku 1941, na kněze byl vysvěcen v roce 1954. Na konci 40. let odjel do Indie, kde se věnoval bengálštině, teologii a hinduismu. Teologická studia ukončil na gregoriánské universitě v Římě roku 1960.

Od roku 1984 byl na této universitě jmenován řádným profesorem systematické teologie. V letech 1985-1995 byl poradcem Papežské rady pro mezináboženský dialog. Mezi jeho publikacemi uveďme poslední knihu, vydanou roku 2002 s názvem: Christianity and the Religions: from Confrontation to Dialogue (Křesťanství a jiná náboženství. Od konfrontace k dialogu).

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.