Sny okysličují duši, řekl papež studentům římského gymnázia

20.12.2019 

Itálie. Papež František se dnes dopoledne vydal do státního klasického gymnázia na římském vrchu Eskvilin, které nese jméno italského partyzána a učitele Pila Albertelliho, popraveného nacisty. V lyceu poblíž baziliky Panny Marie Větší dříve vyučoval náboženství dnešní šéfredaktor vatikánského deníku L´Osservatore Romano, Andrea Monda, jehož studenti připravili vloni meditace k velkopáteční křížové cestě v římském Koloseu a který Františka doprovázel.

Jak uvádí tiskové prohlášení Svatého stolce, papež František nejprve pozdravil ředitelku, profesory a veškerý personál gymnázia. Pak navštívil aulu, věnovanou migraci, a prohlédl si pamětní desku obětí ze Středozemního moře, kterou lyceum odhalilo. Poté se odebral na školní dvůr, kde ho očekávalo 800 studentů, kterým spontánně zodpověděl několik dotazů.

Mluvil o samotě, která může vyústit do melancholie, pokud se špatně prožívá, a o nezištné lásce, což je obtížná cesta lemovaná trpělivostí, drobným odříkáním a tříbením sebe sama. V reakci na otázku o soužití různých kultur a náboženství hovořil o migraci ve své vlasti, která lidi dovedla k nezbytné pospolitosti. Papež se obrátil také k nevěřícím posluchačům a vyzdvihl hodnotu svědectví, které by mělo podnítit zájem o evangelium a víru. Dále studentům připomenul důležitost hry a snů, které „okysličují duši“. Zmínil se též o vztahu mezi mistrem a učedníkem, což je dar, který sám na sobě zakusil díky svému duchovnímu otci Fioritovi. Poslední otázka se týkala rozporuplného rozpoutání války, aby se zajistil mír a bezpečí. Římský biskup v odpovědi na ni vyjmenoval tragické situace v různých zemích a ohlásil videoposelství, které dnes dopoledne nahrál s generálním tajemníkem OSN.

 

 

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.