V Etiopii byla objevena 1700 let stará bazilika

2.1.2020 

Etiopie. Zbytky 1700 let staré křesťanské baziliky nalezené v Etiopii vrhají nové světlo na příchod křesťanství do oblasti subsaharské Afriky. V Beta Samati, starověkém městě vybudovaném Aksumskou civilizací, objevili archeologové křesťanskou baziliku římského typu. Pravděpodobně šlo o budovu postavenou Římany k administrativním účelům a posléze adaptovanou na bohoslužebné místo.

Objev křesťanského kostela dokládá, jak rychle se křesťanství šířilo tehdejší obchodní sítí pokračující od Středozemního moře přes Rudé moře dále do Afriky a Jižní Asie, a vrhá nové světlo na tuto oblast, o níž historici mnoho nevědí. Podle Aarona Buttse, profesora semitských a egyptských jazyků na Washingtonské katolické univerzitě,  jde o nejranější doložený kostel v Etiopii a v subsaharské Africe. Aksumské království patřilo k nejvlivnějším starověkým civilizacím a zůstává nadále jednou z nejméně prozkoumaných kapitol. Vykopávky v Beta Samati na severu Etiopie pomáhají zaplnit významné mezery v poznání preaksumské a aksumské civilizace.  

V okolí bazililky byly nalezeny profánní i náboženské artefakty, včetně zlatého prstenu, zvířecích figurek, křížů, pečetí a platidel. Archeologové objevili také desku s vyrytým křížem a starým etiopským nápisem „ctihodný“. Nedaleko východní stěny baziliky pak našli nápis s prosbou, aby „nám Kristus byl milostivý“.

Město Beta Samati existovalo již za tzv. preaksumské civilizace kolem roku 750 před Kristem a bylo opuštěno zhruba po dvanáctistech letech, kolem roku 650 našeho letopočtu. Archeologové je objevili v roce 2009 a dosud pokračují ve výzkumu tohoto důležitého obchodního a společenského centra Afriky, které ve velmi rané době konvertovalo z polyteismu ke křesťanství.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.