Zvolen nový děkan a víceděkan kardinálského kolegia

25.1.2020 

Vatikán. Dnes bylo zveřejněno, že Svatý otec potvrdil 18. ledna volbu nového děkana kardinálského sboru. Stal se jím 86letý kardinál Giovanni Battista Re. Kromě toho schválil papež František 24. ledna také volbu zástupce děkana, kterým se stal 76letý kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregace pro východní církve. Volbu konali kardinálové, kteří jsou členy nejvyšší tzv. biskupské třídy kardinálského kolegia. Kromě této třídy existují další dvě třídy: presbyterská a diakonská. Roztřídění kardinálského kolegia má čistě interní význam, a názvy tříd u jejich nositelů nijak nesouvisejí  se stupněm svátostného svěcení.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.