Světový den migrantů se zaměří na vnitřní uprchlíky

6.3.2020 

Vatikán. Tiskové středisko Svatého stolce dnes oznámilo téma 106. Světového dne migrantů a uprchlíků, který připadne na neděli 27. září. Papež František dal svému poselství k této události titul: „Jako Ježíš Kristus donuceni k útěku“. Zaměří se především na pastoraci vnitřních vysídlenců, jejichž počet dnes ve světě dosahuje 41 milionů.

Také letos bude Světovému dni migrantů a uprchlíků předcházet komunikační kampaň, organizovaná sekcí pro migranty a uprchlíky vatikánského Úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. V pravidelných měsíčních intervalech tento úřad předloží informační a multimediální materiál spolu s podněty k reflexi.

Vlastní poselství Svatého otce pak vyzdvihne Ježíšovu zkušenost vysídlence a uprchlíka a z ní plynoucí kristologické opodstatnění křesťanské vstřícnosti vůči cizincům. Poselství se rozvine v šesti kapitolách vyznačených šesti páry sloves: poznat, a tak pochopit; přistoupit, abych sloužil; naslouchat, abych přispěl ke smíření; sdílet, abych rostl; zapojit, abych podpořil; spolupracovat, abych budoval.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.