Kardinál Turkson: Papež je přesvědčen, že stojíme před epochální změnou

16.4.2020 

Vatikán. Pět pracovních skupin vytvořených vatikánským Úřadem pro integrální lidský rozvoj se připravuje na situaci post-koronavirus. Jejich úkolem je podporovat místní církve v záchraně lidských životů a pomoci nejchudším, ale také připravit se na nadcházející krize, říká v rozhovoru pro Vatican News kardinál Peter Turkson. 

Podle prognóz Mezinárodního měnového fondu poklesne hrubý světový produkt v letošním roce o 3%, což by znamenalo větší propad než za velké krize 30. let minulého století. Prefekt vatikánského Úřadu pro integrální lidský rozvoj mluví o “krizi, kterou bude následovat další a ještě další”, o procesu, “v němž budeme nuceni naučit se pomalu a bolestně pečovat o náš společný dům, jak tomu prorocky učí papež František v encyklice Laudato si’”.  Jak dále dodal, papež pověřil jeho úřad, aby začal ihned jednat a připravovat se na situaci, která nastane:

“Svatý otec nám svěřil dva hlavní úkoly. První se týká dneška, totiž připravenosti pohotově a okamžitě poskytnout konkrétní podporu ze strany Svatého otce a církve, přispět svým dílem v této krizové chvíli. Týká se to podpory místních církví ve snaze o záchranu lidských životů a pomoc nejchudším. Druhý úkol se vztahuje k budoucnosti a týká se nadcházející změny. Papež je přesvědčen, že stojíme před epochální změnou, a uvažuje o tom, co nastoupí po této krizi, o ekonomických a sociálních důsledcích pandemie, o tom, čemu se budeme muset postavit, a především se zamýšlí nad způsobem, jak by se církev mohla stát pevným bodem pro svět ztrácející orientaci v této nenadálé situaci. Přispívat k této reflexi je druhým zadáním, které jsme dostali. Papež po nás žádá konkrétnost a kreativitu, vědecký přístup i představivost, univerzální pohled i schopnost porozumět zvláštním lokálním požadavkům.”

S tímto cílem bylo uvedeno do chodu pět pracovních skupin. Jak podotýká kardinál Turkson, proběhly již dvě pracovní schůzky s papežem Františkem. Byla propracována organizační struktura a navázána spolupráce se státním sekretariátem, úřadem pro sdělovací prostředky, Mezinárodní charitou, Papežskými akademiemi, dobročinnou pokladnou, Kongregací pro evangelizaci národů i s Vatikánskou lékárnou. Pětice skupin se zabývá různými aspekty současné i očekávané krize, od zjišťování reálné situace v místních církvích přes problematiku ekologie, ekonomiky, zdraví a sociální bezpečnosti, po vztahy se státy a multilaterální záležitosti. Vatikán spolupracuje také s externími akademickými pracovišti, jako je americká Georgetown University, univerzita v Potsdamu, Katolická univerzita Sacro Cuore v Miláně nebo World Resources Institute. 

“Pokud se ekonomickou krizí nebudeme zabývat ihned, hrozí, že vyústí v sociální krizi. A hrozí také, že jedna krize bude střídat druhou… Je zapotřebí odvahy a prorockého ducha. Papež o tom jasně promluvil v poselství Urbi et Orbi. Nemůžeme si dovolit lhostejnost, egoismus a rozdělení… Přišel čas uvolnit mezinárodní sankce znemožňující zemím, na něž byly uvrženy, poskytovat adekvátní podporu svým občanům. Přišel čas umožnit všem státům, aby se vyrovnaly s hlavními potřebami této chvíle. Přišel čas snížit, nebo dokonce zcela prominout, dluhy zatěžující bilance nejchudších zemí. Přišel čas sáhnout k inovativním řešením, čas s odvahou vybídnout ke globálnímu a okamžitému klidu zbraní ve všech částech světa. Toto není chvíle k výrobě zbraní a obchodování s nimi, k utrácení nesmírného kapitálu, který je zapotřebí k léčbě lidí a záchraně životů.”

Země, náš společný dům, po nás žádá solidaritu v přístupu k dobrům stvoření  i k plodům výzkumu a technologických inovací, dodává kardinál Turkson. “Bouře demaskuje naši zranitelnost a odhaluje falešné a povrchní jistoty, na nichž sem založili své agendy, projekty, zvyklosti a priority,” cituje papeže Františka prefekt vatikánského Úřadu pro integrální lidský rozvoj.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.