Skauti obnovují slib po internetu

23.4.2020 

Itálie. Skautky a skauti po celém světě dnes obnovují skautský slib ve jménu sv. Jiří, jehož si zvolili za svého patrona a ochránce. Příslušníci hnutí založeného Robertem Badenem-Powellem obnovují závazek, podle něhož mají dostát svým povinnostem vůči Bohu a vlasti, zachovávat skautský zákon a za všech okolností pomáhat bližnímu. Katoličtí skauti Evropy, k nimž náleží rovněž česká Asociace skautek a skautů Evropy, navíc slibuje službu církvi a Evropě.

Různá sdružení italského skautingu (Masci, Agesci, FSE a další) se dnes rozhodla k obnově skautského slibu po internetu. „V tuto nelehkou chvíli nám není povoleno, abychom se setkali v klubovnách, ani venku v přírodě, ale to nám nezabrání v tom, abychom opětovně vyslovili náš slib“, uvedl pro list Avvenire národní předseda Hnutí skautských dospělých (Masci). „Není to jen symbolický fakt, nýbrž vědomá volba, v níž hledíme do budoucnosti s novou nadějí a za vědomí, že bude nutné najít rovnováhu mezi naším životním stylem a nároky, které klade zdraví, hospodářství a ekologická udržitelnost“. Katoličtí skauti Evropy doprovázejí obnovu slibu společnou duchovní reflexí a účastí na streamované mši svaté, kterou slouží jejich duchovní asistenti.

 

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.