Rodiče jsou prvními katechety, píše papež na sympozium brazilských rodin

25.5.2020 

Brazílie. Rovněž jedna z nejočekávanějších letošních událostí brazilské církve, desáté národní sympozium rodin, se uskutečnilo formou videokonference. Virtuálního kulatého stolu se zúčastnil také papež František, který v nedělním poselství připomněl, že rodiče kromě jiných výchovných úloh mají svým dětem předávat katechismus.

Na poradu, svolanou komisí pro rodinu a život brazilské biskupské konference, byli pozváni pastorační pracovníci tohoto sektoru. Téma setkání znělo: “Rodina a vzdělávání”. Papež František v poselství zdůrazňuje, že “nosí v srdci všechny brazilské rodiny, a zejména pak ty, které ztratily své drahé v důsledku koronaviru”. V souvislosti s náplní sympozia ocenil rodiče, “kteří v tuto chvíli dohlížejí na školní činnost svých dětí” a vyzval je, aby neopomínali ani výuku náboženství. “Jste povoláni k tomu, abyste byli první katechety svých potomků”, napsal papež na brazilské sympozium.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.