Episkopáty Evropské unie a Afriky k interkontinentálnímu summitu

10.6.2020 

Brusel. Katolická církev se zapojila do příprav politického summitu mezi Evropskou unií a Africkou unií. Instituce sdružující biskupské konference obou kontinentů vypracovaly soubor směrnic pro účastníky interkontinentální schůzky. Představuje totiž mimořádnou příležitost k navázání politických a hospodářských vztahů mezi oběma světadíly, ve prospěch spravedlivého a zodpovědného partnerství, v jehož centru bude člověk, stojí ve společném prohlášení předsedů Komise episkopátů Evropské unie (COMECE) a Sympózia episkopátů Afriky a Madagaskaru (SECAM).

V komentáři k obsáhlému dokumentu kardinál Jean-Claude Hollerich připomíná, že Evropa bude žít v míru a prosperitě jedině tehdy, pokud se jim budou těšit také její sousedé. Aby se to uskutečnilo, je nezbytné navázat mezi oběma kontinenty partnerství v oblasti integrálního rozvoje, ekologie, bezpečnosti a míru, zdůrazňuje předseda COMECE. 

Představitel afrických biskupů k tomu poznamenal, že oba kontinenty již nyní spojují mnohostranné vztahy. Těžba nerostných surovin nicméně vedla k případům vážného porušování lidských práv a ničení životního prostředí. Miliony Afričanů nadále žijí na hranici krajní bídy, říká kardinál Philippe Ouedraogo:

“Jak společně budovat lepší svět? Se zřetelem ke zhoubným následkům epidemie Covid-19 apelujeme na celkové umoření dluhů afrických zemí, které by umožnilo obrození jejich hospodářství. Žádáme o navýšení finanční pomoci pro naše země, aby mohly posílit vzdělávací systém a zdravotní služby, podpořit první řadě malé a střední podnikatele, vymýtit nezaměstnanost a zajistit potravinovou bezpečnost. Kromě toho by Afrika a Evropa měla přijmout společnou politiku zajišťující volný pohyb osob, zakázat xenofobii, bojovat za vykořeněn rasismu a terorismu, podpořit lidská práva, dobrou vládu a mír. Je naléhavě nutné, aby se všechny národy, bohaté i chudé, postavili za všeobecnou spravedlnost, protože na tom závisí smíření celého lidstva ve spravedlnosti a trvalém míru,” říká kardinál Philippe Ouedraogo, předseda Sympózia episkopátů Afriky a Madagaskaru.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.