Italský episkopát proti návrhu zákona o homotransfóbii

15.6.2020 

Itálie. Italská biskupská konference vyjádřila obavy nad probíhajícím legislativním procesem, který by měl do trestního zákoníku zavést „preventivní opatření proti násilí a diskriminaci z důvodů souvisejících s genderem, sexuální orientací a genderovou identitou“, jak vypočítává návrh zákona, jehož znění v těchto dnech projednává parlament Italské republiky. Chystaný zákon by měl rozšířit již existující trestní postih projevů násilí motivovaného rasově, etnicky a nábožensky a zahrnuje trestný čin „propagandy či podněcování ke zločinu, diskriminaci a násilí“, a to kromě zmíněných motivací také „na základě genderu, sexuální orientace a genderové identity“ (čl.1 návrhu zákona). Předsednictvo Italské biskupské konference v tiskovém sdělení vyjadřuje „obavy před despotickou úchylkou, vedoucí k postihu svobody vyjadřování, jak ukazují zkušenosti ze zemí, kde podobné normy již byly zavedeny.“ Jako příklad zmiňuje italský episkopát „kriminalizaci toho, kdo by tvrdil, že pojem rodina vyžaduje tatínka i maminku, nikoli duplikaci jednoho z nich“. Předsednictvo Italské biskupské konference upozorňuje na existenci již platných norem trestního postihu pro skutky diskriminace, násilí, šikany, stalkingu apod., které každé lidské osobě již poskytují dostatečnou zákonnou ochranu. V závěru prohlášení se poukazuje na potřebu „ochoty k autentické konfrontaci a intelektuálně poctivé diskusi. Takovýto, svobodně vedený dialog prospěje jak respektování lidské osoby, tak demokratičnosti země.“

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.