Hrdinské ctnosti patnáctiletého italského mladíka a další dekrety

11.7.2020 

Vatikán. Petrův nástupce během včerejší audience prefektovi Kongregace pro svatořečení, kardinálu Angelo Becciu, schválil promulgaci pěti dekretů: jeden o uznání zázraku a čtyři o hrdinských ctnostech. Dvě ženy a tři muži, italské a španělské národnosti.

První dekret otevírá cestu k blahořečení italské laičce, protože vyhlašuje uznání zázraku na její přímluvu. Marie Antonia Samà (1875-1953) se narodila v kalábrisjkém Sant´Andrea Ionio, kde prožila celý svůj život. Ve věku 18 let ochrnula a šedesát let žila upoutána na lůžku. Jak stojí v jejím životopise, „nikdy si na nic nestěžovala“.

Druhý dekret vyhlašuje hrdinské ctnosti jezuitského misionáře z přelomu 16. a 17. století. Je jím Eusebio Francesco Chini SI (1645-1711), původem Ital, který působil třicet let jako misionář na územích dnešních Spojených států mexických i USA. Kromě duchovního poslání se věnoval také zeměpisu, kartografii a astronomii.

Třetí dekret prohlašuje hrdinské ctnosti španělského diecézního kněze z 19. století. Mariano José de Ibargüengoitia y Zuloaga (1815-1888), zakladatel ženské kongregace Siervas de Jesús de la Caridad. Působil především v oblasti sociálního apoštolátu.

Čtvrtý dekret vyhlašuje hrdinské ctnosti španělské zakladatelky ženské řeholní kongregace Tovaryšstva Spasitelova (Compañía del Salvador). Matka María Félix Torres (1907-2001) byla jednou z prvních žen, která v roce 1930 absolvovala v Zaragoze univerzitní studium chemie. Vyučovala a věnovala se studentům. Kongregace, kterou založila v polovině minulého století, má rovněž čtvrtý slib věrnosti papeži, a působí dnes kromě Španělska také ve Venezuele a Spojených státech amerických.

Poslední dekret vyhlašuje hrdinské ctnosti italského mladíka (foto), který na věčnost odešel ve svých patnácti letech. Angiolino Bonetta (1948-1963) pocházel z Cigole nedaleko Bresci. Neposedný a veselý chlapec ve dvanácti letech těžce onemocněl. Kvůli nádoru mu byla amputována noha. Utrpení však bylo začátkem jeho rychlé a podivuhodné vnitřní proměny a duchovní zralosti, která všechny kolem udivovala. Když se dozvěděl, že jeho nemoc je neúprosná, reagoval slovy: „Dosud jsem Pána prosil o uzdravení, nyní budu prosit pouze za to, aby mne učinil svatým.“

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.