Vycházejí Pravidla pro vysluhování exorcismu - česky i italsky

27.7.2020 

Itálie. Mezinárodní asociace exorcistů publikovala v padovském nakladelství Edizioni MessaggeroPravidla pro vysluhování exorcismu ve světle nových Obřadů exorcismu”. Kniha, původně zamýšlená pouze pro úzký okruh kněží, kteří jsou v církvi pověřeni touto službou, se tak stává příležitostí pro všechny zájemce, aby si utřídili znalosti o této svátostině, leckdy opředené senzacechtivými či hororovými historkami, byť je předně určena “vysluhovatelům exorcismu a těm, kteří se na tuto službu připravují”.

Svazek vyšel péčí zmíněné asociace, která dnes čítá více než 800 členů působících po celém světě. Toto sdružení obdrželo právní schválení Kongregace pro klérus z 13. června 2014, avšak jeho dějiny jsou mnohem starší – téměř před třiceti lety se italští i zahraničtí exorcisté, včetně vůdčích postav, italských kněží Gabriela Amortha a Candida Amantiniho, začali seskupovat, organizovat setkání a vzájemně se informovat o činnosti prostřednictvím oběžníku.

Příručku uvozuje všeobecný přehled o ďábelském působení v našich dějinách a obřadu exorcismu, jímž církev vysvobozuje z velikého utrpení nemálo bratrů a sester. Svazek vznikl na základě naslouchání a pracovních zkušeností mnoha členů Mezinárodní asociace exorcistů a předmluvy se zhostil papežský vikář pro město Řím, kard. Angelo de Donatis. “Pravidla” přezkoumaly, opravily a k jejich vydání asociaci oprávnily vatikánské Kongregace pro klérus, pro bohoslužbu a svátosti a pro nauku víry. Nenahrazují žádný úřední dokument schválený církví, avšak podporují tradiční církevní učení, aby pomohly “zlepšit službu nemocné realitě narušené ďábelským působením”, s níž se exorcisté denně setkávají.

Jak naší redakci sdělil Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D., soudní vikář Diecézního církevního soudu v Brně a prezident Akademie kanonického práva, kniha již koncem července vyjde také česky, a to pod názvem “Pravidla vysluhování exorcismu v katolické církvi v souladu s platným obřadem”. Na jejím překladu pracovala několik let komise Mezinárodní asociace exorcistů v České a Slovenské republice, kterou mons. Orlita koordinuje. Svazek vychází ve vydavatelství Akademie kanonického práva a ve spolupráci s česko-slovenskou sekcí zmíněné asociace. Nebude určen pro širší veřejnost, nýbrž pro kněze a pracovníky v církvi, a stane se vodítkem při formaci nových exorcistů.

 

 

 

 

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.