Minorita ruské národnosti se stal biskupem

30.7.2020 

Vatikán/ Moskva. Svatý otec František jmenoval pomocným biskupem moskevské arcidiecéze Matky Boží katolíka ruské národnosti. Je jím minorita, otec Nikolaj Genadijevič Dubinin OFM Conv. Papež jej jmenoval titulárním biskupem Aquaealbensis in Byzacena, což je jméno antického biskupství na území dnešního Tuniska.

Nově jmenovaný pomocný biskup v Moskvě má 47 let a narodil se v Novošachtinsku, asi 80 km od Rostova na Donu. Roku 1994 vstoupil k minoritům a řádovou i kněžskou formaci vykonal v Polsku, kde také přijal kněžské svěcení v jubilejním roce 2000. Působil nejprve v pastoraci a v letech 2002 – 2005 se specializoval studiem liturgiky v italské Padově. Po návratu do vlasti vyučoval liturgiku a homiletiku v kněžském semináři v Petrohradě, kde byl doposud také představeným (kvardiánem) konventu sv. Antonína.  Hovoří rusky, polsky a italsky a zná angličtinu a běloruštinu.

Vůbec poprvé se tak katolickým biskupem v této největší pravoslavné zemi stává rodilý Rus. Biskup Dubinin tak bude nejbližším spolupracovníkem v pořadí druhého moskevského arcibiskupa Paola Pezziho FSCB, šedesátiletého člena kněžského bratrstva misionářů sv. Karla Boromejského, jenž zastává tento úřad od roku 2007.

První správní celek katolické církve na území Rusi ustanovil se sídlem v Moskvě Jan Pavel II. v roce 1991 nejprve jako apoštolskou administraturu, do jejíhož čela jmenoval svého krajana, arcibiskupa Tadeusze Kondrusiewicze, a z níž pak v roce 2002 vytvořil metropolitní arcidiecézi, která nese jméno Matky Boží. Má přibližně 70 tisíc věřících z 59 milionů obyvatel, žijících na jejím území.

Katolická církev v Ruské federaci má dva obřady: latinský a řecko-katolický. V latinském ritu spadají pod metropolitní arcidiecézi Matky Boží v Moskvě tři další diecéze. Diecéze sv. Klementa v Saratově, diecéze Proměnění Páně v Novosibirsku a diecéze sv. Josefa v Irkutsku, a dále ještě apoštolská prefektura na Sachalinu a Kurylských ostrovech. Katolíci byzantského ritu mají jediný apoštolský exarchát tvořený čtyřmi farnostmi, dvě jsou v Moskvě a po jedné v Petrohradě, Omsku a Nižněvartovsku.

V celém Rusku žije asi 790 tisíc katolíků z přibližně 125 milionů obyvatel této rozlehlé země.

 

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.