Haló, tady František – aneb jak vznikl den modliteb za papeže

4.8.2020 

Itálie. “Haló, tady papež František”, těmito slovy se uvedl římský biskup, když kamerunská zasvěcená panna Angela Rachel Bilégué, žijící už devět let v Římě, zvedla telefon zobrazující “soukromé číslo”. Tato žena, která je členkou Ordo virginium a na římské Lateránské univerzitě dokončuje doktorát z morální teologie (poté, co již získala tentýž titul z filosofie), založila před několika lety skupinu Talità Kum, určeným mladým lidem hledajícím své duchovní povolání. Svou práci popsala v dopise papeži Františkovi, který koncem července zareagoval telefonátem.

“Hovořili jsme o jeho úřadě a jeho častých žádostech o modlitbu, jak za jeho potřeby, tak za potřeby církve. Když jsme spolu mluvili, napadlo mne, že bychom měli založit skupinu, která by se za papeže modlila, a ihned jsem mu to řekla”, vypráví tato mladá žena tiskové agentuře Italské biskupské konference (SIR). Papež tuto inspiraci okamžitě ocenil a odpověděl: “Výborně, udělejte to, protože modlitbu skutečně potřebuji”.

Nápad se ihned rozběhl po sociálních sítích a první den přímluvné modlitby za papeže Františka byl stanoven již na letošní třináctý srpen a poté na každý třináctý den v měsíci. Nikoli náhodou – toto datum se totiž symbolicky opakuje v jeho životě – třináctého prosince přijal Jorge Mario Bergoglio kněžské svěcení, třináctého března byl zvolen papežem a na třináctý květen připadá zjevení Panny Marie Fatimské, jíž zasvětil svůj pontifikát. “Máme v úmyslu věnovat celý jeden den v každém měsíci papeži Františkovi, a to různými způsoby – v modlitbě, oběti a postu – a zapojit do naší iniciativy co nejvíce lidí”, vysvětila Angela Rachel Bilégué agentuře SIR.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.