Papež: Láska je učitelkou dokonalosti víry

23.8.2020 

Vatikán. V neděli před polednem přišlo na Svatopetrském náměstí několik set lidí, aby si v usebrání vyslechli promluvu Petrova nástupce, společně se s ním pomodlili a přijali jeho požehnání. Papež František se objevil v okně  třetího patra Apoštolského paláce přesně v poledne a podal výklad evangelia z dnešní 21. neděle liturgického mezidobí. Evangelista podává Petrovo vyznání víry (Mt 16,13-20).

„Dnes slyšíme, jak se Ježíš na každého z nás obrací otázkou: „A za koho mne pokládáte vy?“. A každý z nás, každý z nás má podat odpověď nikoli teoretickou, nýbrž takovou, která zahrnuje víru i život, protože víra je život! Odpověď, která od nás, stejně jako od prvních učedníků, žádá vnitřní naslouchání Otcovu hlasu a soulad s tím, co církev, soustředěná kolem Petra, stále hlásá. Jde o to pochopit, kým je pro nás Kristus, zda je středem našeho života a zda je cílem každého našeho snažení v církvi i ve světě. Kým je pro mne Ježíš Kristus? Kým je Ježíš Kristus pro tebe, pro tebe a tebe... Odpověď bychom měli dávat denně.

Je však třeba se mít na pozoru. Je nezbytné a chvályhodné, aby pastorace našich společenství byla otevřena tolikeré nouzi a nepředvídatelnosti. Láska je vždycky učitelkou víry, dokonalosti víry. Je však nezbytné, aby nás skutky solidarity, skutky lásky, kterou prokazujeme, neodvracely od kontaktu s Pánem Ježíšem. Křesťanská charita není pouhá filantropie, ale hledí jednak na druhého Ježíšovýma očima, a jednak spatřuje Ježíše ve tváři chudého. A to je pravá cesta křesťanské lásky, vždycky s Ježíšem uprostřed. Kéž nás Nejsvětější Maria, blahoslavená, která uvěřila, vede cestou víry v Krista a je nám vzorem, abychom si uvědomovali, že důvěra v Něho dává plný smysl naší činorodé lásce i veškeré naší existenci.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY je ZDE

Po hlavní promluvě papež věnoval pozornost mezinárodnímu dění.

„Na včerejšek připadl Mezinárodní den obětí náboženského násilí. Modleme se za naše bratry a sestry, podporujme modlitbou a solidaritou ty – jejich mnoho – kteří jsou dosud pronásledováni pro svoji náboženskou víru.“

„Na zítřek, 24. srpna  připadá desáté výročí masakru 72 migrantů v San Fernando v Tamaulipas v Mexiku. Byli to lidé z různých zemí, kteří hledali lepší život. Vyjadřuji svoji solidaritu rodinám, které se dodnes dovolávají spravedlnosti a pravdy v této události. Pán od nás bude požadovat účet za všechny migranty, kteří zahynuli na cestě k naději. Byli obětí skartační kultury.“

„Zítra tomu budou čtyři roky, co postihlo střední Itálii zemětřesení. Modlím se za rodiny a komunity, jež utrpěly největší škody, aby mohly v solidaritě a naději pokračovat, a doufám, že bude urychlena rekonstrukce, aby obyvatelé těchto krásných Apeninských krajů mohli klidně žít.“

„Rád bych také vyjádřil svoji blízkost obyvatelstvu z Cabo Delgado v severním Mozambiku, které strádá v důsledku mezinárodního terorismu. Činím tak v živé vzpomínce na svoji loňskou návštěvu v této drahé zemi.“

Potom papež pozdravil jednotlivé převážně italské skupiny poutníků na Svatopetrském náměstí a dodal:

„Nezapomínejme na oběti koronaviru. Dnes ráno jsem slyšel svědectví jedné rodiny, která v jediném dni přišla o prarodiče, aniž by se s nimi mohla rozloučit. Tolik utrpení, tolik lidí, kteří přišli o život, oběti nemoci a mnozí dobrovolníci, lékaři, ošetřovatelky, řeholnice, kněží, kteří také přišli o život. Pamatujme na rodiny, které v důsledku toho strádaly.“

Po společné mariánské modlitbě Anděl  Páně papež všem požehnal.

 

 

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.