Papežský tvít: Modlit se znamená nechat hledět Boha do svého nitra

24.8.2020 

Vatikán. Tři sdělení papeže Františka byla dnes zveřejněna prostřednictvím sítě Twitter. První všeobecný tvít ve všech devíti jazycích oficiálního papežského účtu na této síti připomíná: „Modlit se znamená nechat hledět Boha do svého nitra bez přetvařování, bez výmluv, bez ospravedlňování,  protože z ďábla vychází neprůhlednost a faleš, avšak z Boha světlo a pravda“ – tato slova jsou citací z homilie, kterou papež František pronesl na zakončení loňské biskupské synody o Amazonii.

Kromě tohoto duchovního vzkazu věřícím, vyšly také dva další tvíty, komentující různé události z nedávné minulosti, jež mají v regionech, kde k nim došlo, dosud velmi značný ohlas. První z nich je pouze v italštině, protože připomíná, že „dnes uplynuly čtyři roky od zemětřesení ve střední Itálii. Neustále se modlím za rodiny a komunity, jež utrpěly největší škody, aby mohly jít dál v solidaritě a naději,“ povzbuzuje František postižené obyvatele, kteří jsou po čtyřech letech mnohde ještě nuceni žít v provizorních obytných buňkách. Proto během včerejší polední promluvy Anděl Páně, kromě slov převzatých do dnešního tvítu, vyjádřil papež také naději, že bude urychlena potřebná rekonstrukce jejich domů.

Třetí a poslední tvít, rovněž převzatý ze včerejší polední papežovy promluvy, je publikován pouze španělsky a anglicky a vztahuje se k dosud nevyšetřené hromadné vraždě 72 lidí z různých latinskoamerických zemí, mířících přes Mexiko na sever kontinentu: „Na dnešek připadá desáté výročí masakru migrantů v Mexiku. Vyjadřuji svoji solidaritu rodinám, které se dodnes dovolávají spravedlnosti. Pán od nás bude požadovat účet za všechny migranty, kteří zahynuli na cestě k naději,“ vzkazuje papež František v dnešních tvítech.

Připomeňme, že papežský účet na síti Twitter otevřel Benedikt XVI. v roce 2012, a to na liturgickou památku Panny Marie Guadalupské (3.12.). Je vydáván oficiálně v devíti jazycích, jimiž jsou v pořadí podle počtu odběratelů angličtina (18,7 milionů), španělština (18,4 milionů), italština (4,9 milionů), portugalština (4,8 milionů), francouzština (1,5 milionu), polština (1 milion), latina (929 tisíc), němčina (643 tisíc) a arabština (450 tisíc). Kromě zmíněných devíti jazykových verzí Twitterového účtu papeže existuje velký počet těch neoficiálních, méně či více věrohodných účtů odvolávajících se na papeže Františka a spravovaných různými aktivisty, a to jednak ve zmíněných jazycích, ale i v několika dalších, včetně dvou v češtině (ZDE a ZDE), jejichž uživatelů je dohromady asi 2000.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.